Adaletsizliğin dayanılmaz ağırlığı!

Günümüzde hayatın birçok alanında insanlar hak kaybı ve hukuk sorunu yaşıyor. Sıkça seslendirilen ‘hak-hukuk-adalet’ taleplerinin altında, önemli sorunlar ve beklentiler var. Tahmin edilebileceği gibi bu sorunların içinde, geniş kesimleri doğrudan etkileyen gelir adaletsizliği ile yoksulluk konusu başı çekiyor. Son olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketi, bu sorunları daha da ağırlaştırıp derinleştirdi. Depremin yaralarının hakça ve gereğince…

Read & shop

İç güvenlik terörden ibaret değildir

Devletimizin yönetiminde sorumlu makamlarda olanlar; yıllardır ülkemizin iç güvenlik sorununun sadece bölücü terörden ibaret olduğu algısı yaratmaya çalışıyorlar. Sanki bölücü terör örgütleri yok edilince, bölücü terör sorunu bitirilince başka hiçbir iç güvenlik sorunu kalmayacakmış gibi açıklamalar yapıyorlar. Hatta daha da ileri giderek kendilerine muhalefet edenlerin; terör destekçisi, bölücü, darbeci, gayrı milli, bayrak ve ezan düşmanı…

Read & shop

Küresel ve yerel servet dağılımındaki adaletsizlik

İsviçre’de yerleşik Credit Suisse bankası her yıl bir küresel servet raporu yayınlıyor. En son yayınlanan raporun gerek küresel gerekse ülkemize ilişkin verilerini halen yaşadığımız “Bölüşüm Şoku”nun vahameti açısından özetlemekte yarar görüyoruz. Dünyada ortalama kişisel servet büyüklüğü 87.489 dolar. Servet kavramı mali varlıklar ile gayrimenkul gibi sabit varlıklardan oluşuyor. Türkiye için yetişkin başına servet değeri ise…

Read & shop