Orta sınıf / direk çöküyor!

Ülkemiz / halkımız, önemli ekonomik ve sosyal sorunlar yaşıyor. Enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik giderek tırmanıyor. Bütün bu olumsuzluklardan, dar gelirli ve yoksul kitleler alabildiğine etkileniyorlar. Bu olumsuzluklar, yalnızca toplumun alt gelir gruplarını, emekçileri değil; aynı zamanda, geçmişte toplumun orta direği olarak kabul edilen, orta sınıfları da etkiliyor. Onlar da hızla sınıfsal konumlarını yitiriyorlar.  Büyük…

Read & shop