29. madde, farklı yönlere çekilmeye elverişlidir

29.madde çok esnektir ve kavramlar farklı yorumlara yol açabilecek biçimdedir. Örneğin “Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratma saikiyle” sözü geçiyor. Saik, bir kimsenin bir insanın hareketlerindeki temel motivasyon unsurudur. Bunu yorumlamak çok zordur ve çok çeşitli yönlere çekilebilir. “Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir…

Read & shop