Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Gözlem 30 yılı devirdi: Gözlemciler, Gözlem için ne dediler?

28.8.2020
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Gazetemizin 30. yılına özel değerli yayın kurulu üyelerimiz ve yazarlarımız, gazetemize yıl dönümü mesajları verdiler.

Çetin Gürel

Gözlem’in 26 Ağustos tarihinde yayın hayatına başlamasının

önemli nedenleri vardı.

Anadolu’ya Malazgirt’te 26 Ağustos 1071’deki zaferimizle

girmiştik.TürkiyeCumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli

olan 30AğustosZaferi’nin başlangıcı 26AğustosBüyük

Taarruzu idi. 26 Ağustos İş Bankası’nın kuruluş tarihiydi.

26 Ağustos İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kuruluş

ve açılış tarihini kapsıyordu.

Gözlem, siyasi ve ekonomik özgürlüğümüzün simgesini

taşıyan 26 Ağustos’ta yayınlanmalıydı.

Çıkış tarihini bu şekilde kesinleştirdikten sonra yakın mesai

arkadaşlarımla Gözlem’in yayın anayasasını hazırladık:

“Atatürk’ün aydınlık, çağdaş yolundan giderek, ilke ve

devrimlerini, cumhuriyet rejimini,Anayasa’nın ‘değiştirilemez’maddelerinde

yazılı olan ‘laik, demokratik, hukuk

devletini, kadın haklarını, düşünce ve basın özgürlüğünü

taviz vermeden savunan’ bir gazete olacaktır.”

Gözlem’i ilk sayısından başlamak üzere; farklı, ciddi ve

de seviyeli bir gazete yapmaya karar vermiştik.

Bunun için de ne gerekiyorsa yapacaktık. Ekipteki arkadaşlarımla

da böylesi bir gazete yapabilmenin, yapma uğraşı

vermenin sancılarını yaşadık. Biliyorduk ki mükemmel,

mümkünün düşmanıdır.

Gözlem, “şekil olarak da, içerik olarak da, zihniyet olarak

da Türkiye’dekimevcut yayın organlarının çizgisinin

ötesinde bir gazete” olmalıydı. İşte bu arayışların büyük bölümünü

bularak ve uygulayarak 30’uncu yıla başlıyoruz.

Şimdi geriye dönüp baktığımızda harcanan onca emeğin

boşa gitmediğini siz sevgili dostlarımızdan ve değerli

okuyucularımızdan gelen tepkilerden anlıyoruz.

Bu tepkiler bizimen büyükmotivasyon kaynağımız.Attığımız

her adım, kaydettiğimiz hermesafe, gelişmelere ayak

uydurma çabalarımızın açık bir ifadesi oldu.

Gözlem’in dinamizmini bu doğrultuda hep ileriye

yönlendirdik. Jean JacquesRousseau’nun dediği türden, “Filizi

kırmaya kimsenin hakkı yoktur.”

Gözlem bir filizdi. Onu kırmak, kökünden söküp atmak

isteyenler oldu.Ama yaşamasını isteyenler o kadar fazlaydı

ki, hiç kimse böylesi bir adımı aklına dahi getiremedi.

Şimdi o filiz; fidan, tomurcuk açarak büyüdü.Bizimazmimiz,

sizlerin desteği ile 26 Ağustos tarihi ve yakışan kazanımlarla

30’uncu yıla ulaşmanın sevincini sizlerle paylaşır

olmaktan çok mutluyuz.

Eksilmeyen ilginiz, bize güç veren güveniniz için sonsuz

teşekkürler.Başımız dik, alnımız açık olacağı nice yıldönümlerini

birlikte yaşamak dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla.

 

Muzafer Tunçağ

Gözlem gazetesi, 30 yıldır yayın

faaliyetini ana çizgisinden sapmadan ilk

günün heyecanıyla sürdürüyor. Türkiye

gibi hemen hemen her gün büyük çalkantılar

yaşayan bir ülkede, Cumhuriyetçi

bir çizgiyi sürdürmek, bu konuda

çeşitli kaynaklardan gelen baskılara direnebilmek

kolay değil.

Gözlem, duayen gazeteci Çetin Gürel

yönetiminde, sadece yerelde değil ülke

çapında da tanınmış isimlerle her sayısı

iddialı savlar taşıyan yayınını tutkuyla,

inatla, hırsla, şevkle, okur sevgisiyle

yürütüyor. Nice yıllara…

 

 

Ali Naili Erdem

AtatürkCumhuriyeti’nin sadık takipçisi,modern ve çağdaş bir dünyanın

Türkiye’mizde var olmasınınmücadelesini onurla sürdürenGözlem

Gazetesi her türlü takdirin üzerinde bir içeriğe sahiptir.

Sahibinden yazı ailesine kadar; her ferdi, insanca yaşama sevdası

ile tutuşan ve aziz bayrağımızın altında yaşamaktan mutlu olan insanlar

topluluğudur. Bu güzel insanlar Türkiye’mizin Ege’mizin ve

İzmir’imizin sarsılmaz yürekleri ve bilimle dolu akılları ile demokrasimizin

güç kaleleridir. Bu kalelerGözlem’le ebediyete kadar varlığını

sürdürecektir.Gazetenin 30’uncu yılı gelecek 30 yıllarınmüjdesidir.

Bu 30 yıl içerisinde Cumhuriyet’e Atatürk ilke ve inkılaplarına

ve çağdaş Türkiye olma idealine, gönülle ve akılla hizmet edenler

kervanının Ege Bölgesi’nde öncüsüdür. Bu öncülük her türlü faziletin

üstündedir. Bütün kalemsahiplerine ve yazarlarına, bu idealist

duygu ve düşüncelerinden dolayı siyasi ve basın tarihimiz şükranlarını

ve minnetlerini seve seve vermektedir. Kutlu olsun…

 

Ali Nail Kubalı

Gözlem 30 yılı aslında

ülkemizde çok takdir edilmeyen

başarılarla yaşadı.

Tarafsız gazetecilik, haber

ve yorumu bir birine karıştırmamak,

vatansever ve

Atatürkçü bir tutum Gözlem’in

temel prensipleri oldu.

Bunu gerçekleştiren

Gözlem’in kurucularını, yöneticilerini

ve gazetecilerini

yürekten kutluyorum.

Gözlemailesine nice 30 yıllar diliyorum

Akkan Suver

Deniz fenerleri, gemiler kayalara

çarpmasın diye çırpınıp,

dururlar.

Gözlemde, idealist bir ailenin

etrafına kümelenen bir grup

aydınlık insanla ülkemizin daha

iyi, daha güzel olabilmesi

için otuz yıldır basınımızda

adeta bir deniz feneri işlevi

görmektedir. Her hafta, soluksuzluğumuza

soluk, susuzluğumuza

su, kararan dünyamıza

ışık olmağa çalışanGözlem'e

nice yıllar dileğiyle...

Aykut Güsar

Gözlem 30 yıldır tarafsız, adaletli

ve özgür yayınlarıyla ülke

gündemini okuyucularına ulaştırıyor.

Tarafsız gazeteciliğin güzel bir

örneği Gözlem’in 30 yılını kutlar,

gazetenin güzide ailesine esenlikler

dilerim. Bugünkü siyasi ve ekonomik

zorluklar içerisinde ideallerinden

taviz vermemesi, gazeteciliğin

onurlu ve fedakarane bir duruşudur.

Bu zor yolda muvaffakiyetinin

devamını diliyorum. Ne

mutlu ki böyle gazetemiz ve gazetecilerimiz

var.

Aysel Kanber

GözlemGazetesi ile yolum2002 yılında

kesişti.Ogün bugündür de yol arkadaşlığımız

devamediyor.Hemİzmir

merkezli bir yayın olması, hem de yönetimanlayışı

GözlemAilesi ile birlikteliğimin

kopmamasının en temel unsurları…

Bugüne kadar Ankara Temsilcisi

olarak yapmak istediğimher projede

kolaylaştırıcı ve destekleyici olan

gazetemizin kurucusu Sayın Çetin Gürel’e

gazetenin yaşammücadelesindeki

çabası için teşekkür ediyorum ve Gözlem’in

daha nice 30 yıllar ayakta kalmasını

diliyorum.

Burhan Özfatura

Gözlem bağımsızlığından taviz vermeyerek

30 yıldır ekonomik ve demokratik açıdan

gelişmiş bir ülke için gayret gösteriyor.

Bunun için de her türlü fedakârlığa katlanıyor.

Yandaş olmadığı için iktidardan devamlı

olarak, destek değil engelleme ile muhatap

oluyor. Maalesef İzmir iş dünyası da kendi

sesini duyuracakmedyaya destek vermiyor.

İzmir’in hâlihazırda ciddi bir televizyonu kalmadığı

gibi gazeteleri de büyük fedakârlıklarla

hayatını sürdürüyorlar.

Bu açıdan gösterdiği gayret ve fedakârlık

için Sayın ÇetinGürel ve gazetesiGözlem’i

tebrik etmek gerekir.

Esfender Korkmaz

Gazeteler, okuyucuyu

doğru bilgilendirme,

ufkunu açma ve olayları

tarafsız yorumlayarak,

herkesin bu donanımla

kendi hayat düzenini

kurmalarına destek

olur. Bunun içindir ki

gazeteler kamu hizmeti

yapar. Gözlem Gazetesi

halka bu çizgide 30

yıldır hizmet vererek

tartışılmaz, en iyi örnek

olmuştur.

Ekrem C. Toprak

Çetin Gürel’i Sabah’ın yıldız

olduğu günlerden tanırım…Örnek

aldığımız isimlerden biriydi. Sonra

başka başarılara da imza attı. En son

Gözlem…

Devlerin bile ayakta durmakta

zorlandığı bu günlerde ülkenin ekonomi

ile ilgili gündemini gazeteciliğin

evrensel ilkeleri ile yansıtmaya

çalışıyor. Birileri zaman zaman

bunu yazarsa Gözlemyazar noktasına

geliyor. Ve bu yüzdendir ki

Gözlem olmalı, yaşamalı, Çetin

Gürel’e destek olunmalıdır.

Ertuğrul Yalçınbayır

Gözlem 30 yıldır gündem ve güncel. Olaylar, haberler,

yorumlar, görüş ve öneriler. Özgürce söz, yazı

ve düşünce açıklamaları.

Okurlara sevgi, saygı ve gazetenin hazırlanmasında

özen ve yoğun emek. En iyiyi, en güzeli en doğruyu

takdim etmek. Etik değerlere, ölçüye ve hukuka uygunluk.

Özgürlüklerimize hizmet eden Gözlem’e,

çalışanlarına, yazanlara ve okurlara huzur, barış vemutluluk

dileklerimle…

Faruk Calapkulu

Gözlem Gazetesi’nin tüm ekonomik

sıkıntılara rağmenGürel ailesinin

özverili gayretleri okuyucularına tarafsız

haber ve olayları iletme, meslek

tutkusu sayesinde günün teknolojik

gelişmelerine uygun olarak her hafta

hembasılı hemde dijital yayınlanması

büyük bir başarıdır. Yazarlarının ülke

ekonomisi konusunda ayrıntılı objektif

değerlendirmelerini ve ekonomik

sorunlara yönelik çözüm önerilerini

geniş bir okuyucu kitlesine 30

yıldır ulaştırıyor.Yerli ve yabancı fuar

dönemlerinde yayınlananDoğaltaş

dergilerinin yazarı olarak tanıştığımsiz

Gözlem okuyucuları ile ekonomik

konularda görüş ve düşüncelerimi

yıllardır paylaşmaktan büyük birmutluluk

duyuyorum. Nice başarılı yıllarda

güzel haberler paylaşmak dileklerimle

Gözlem yazar dostlarıma,

Gürel ailesine ve siz okurlarımıza en

iyi dileklerimi sunuyorum.

Galip Çetin

Türk basın camiasının abisi,

çok değerli büyüğümüz ÇetinGürel’in

kurucusu olduğu ilkeli

ve tarafsız duruşu ile halkın

her kesimine hitap eden

Gözlem Gazetesi’nin Yayın

Kurulu Üyesi olmaktan gurur

duyuyorum. Gözlem Gazetesi’nin

30 kuruluş yıldönümünü

tebrik ediyor, başarı dolu daha

nice yıllar diliyorum.

Gözde Sapanlı

Doğduğu günlerde "çalışanı", 30 yıl

sonra BirleşikKrallık gündemi yazan "köşe

yazarı" olarak,GözlemGazetesi, her zaman

gelişen, ilerleyen, yeniliklere açık bir

mecra. Türkiye'de tek, dünyada da parmakla

gösterilecek kalite ve nitelikte olanGözlem,

nesiller boyu yaşayacak, nice 30 yıllar geçirecek.

İyi ki doğdun Gözlem, iyi ki varsın

Gözlem.

Güman Kızıltan

Gazeteciliği kendisine şiar edinmiş olanGözlemGazetesi

sahibi Çetin Gürel, önceliğinde 30 yıl önce çıkılan

bu yolda, tarafsız, dolu içerikli yayınıyla TürkBasın

tarihinde önemli bir yer edindi.Nemutlu bana doğduğu

günden beri beraberim. Her hafta köşemde istediğim

konuyu yazıyorum.

Bugüne kadar en ufak birmüdahale olmadı.Ne yazıyorsun

sorulmadı. Tarafsız ve ilkeli duruşu nedeniyle

Gözlem Yayın Kurulu üyelerini tebrik ediyorum.

Atatürk ilkeleri doğrultusunda yürüyen gazetem, Türk

basınının iftiharısın. Ailenin bir parçası olmaktan

mutluyum. Gürel ailesini böyle güzel bir gazete çıkardığı

için kutluyorum.

Hamdi Türkmen

İlk defa itiraf ediyorum.Ulusal ve

bölge gazetelerinde 45 yıla yakın

çalışma hayatım oldu.

YeniAsır, Sabah,Günaydın,Milliyet

ve sıfırdan yarattığımkurduğum

Diva, Kent, Tribün ve Yenigün gazetelerinde

binlerce yazımyayınlandı.

Ama hep içimde kalan bir haslet

vardı. Gözlem’de yazmak. O çok

ama çok uzun bir aradan sonra kısmet

oldu.

Neden biliyor musunuz?

Gözlem; Çetin Gürel’dir.

Çetin Gürel; Gözlem’dir.

Ve o kalemini satmayan;

Yazmadıklarıyla değil, yazdıklarıyla

zar-zor da olsa gazetesini bugün

hala yaşatmaya çalışan bir duayen ve

hepimize örnek bir usta/ustamızdır.

Nice yıllara Gözlem, nice yıllara

Çetin Ağabey.

Hikmet Sami Türk

1991’den bu yana İzmir’den

tümTürkiye’ye seslenen GözlemGazetesi,

haberlerinde gerçekleri

olduğu gibi yansıtma,

yorumlarında olayları Atatürk

ilke ve devrimleri doğrultusunda

değerlendirme geleneğini

sürdürüyor.

Güçlü muhabir ve yazar

kadrosu yanında her konuda değerli

uzman görüşlerine yer

veriyor.

Yalnız bugünün değil, dünün

önemli makamlarında ülke

yönetiminde ve yerel yönetimlerde

üstün hizmetler vermiş

insanların görüşlerini –aralarında

siyasî parti farkı gözetmeksizin−

okurlarına aktarmaya

özen gösteriyor.

Bu özellikleriyle basında

bir okul olan Gözlem Gazetesinin

daha nice otuz yıllar, hayatta

en gerçek kılavuz olarak

bilimi göstermiş olan Ulu ÖnderAtatürk’ün

açtığı çağdaş uygarlık

yolunda hizmetlerine

devam etmesini dilerim.

Huriye Serter

Ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’de en iyi

örneklerinden biri olan ve kuruluşundan beri

ilkeli gazetecilik anlayışıyla yayın yapan

Gözlem Gazetesi’nin 30. Kuruluş yıldönümünü

kutluyorum. Gözlem gazetesi hem

ekonomi alanından doyurucu haberleri ile gündeme

yön verirken, hem İzmir hem de Türkiye’nin

sorunlarına titizlikle yaklaşan ve çözümönerileri

getiren bir yayın anlayışını benimsemiştir.

Aynı zamanda kadın sorunlarına

da duyarlılığıyla tanıdığımızGözlemGazetesi

Ailesine bundan sonraki yayın hayatlarında

da başarılar diliyorum.

Hüsnü Erkan

1990’lı yolların başından beri Yayın Kurulu üyesi,

2008’e kadar köşe yazarı ve bugüne dek görüş bildiren

bir Gözlem Yazarı olmak bana onur verdi. Zira

Gözlem’de sorumluluk sahibi bir biliminsanı olarak

ülkemin sorunlarına ilişkin konularda görüşlerimi

özgürce açıklama şansı buldum.

Ayrıca katılımcı bir ortamda yayın kurulunun

haftalık tartışmaları hepimiz için bir bilgi alış veriş şöleni

olarak geçiyordu.

Bu ayrıcalığı yaşatan Gözlem Ailesine teşekkürlerimle

birlikte; özgürce,Atamızın çizdiği bilimve teknoloji

rotasında daha nice yıllar yolunun ve yayın hayatının

açık olmasını dilerim.

Mahmut Tolon

30 yıl inanılmaz bir başarı.

Ama yolun neredeyse “yarısı”

eder. Tarafsız ve ilkeli duruşunu hiç

bozmadan bugünlere geldi. Başarılarının

devamını diliyorum.

Mehmet Dönmez

Gözlem gazetesi yayın kurulunun

yeni üyelerindenim. Katıldığım toplantılarda

değerli üyelerin engin tecrübelerini

dinlemekten ve birlikte fikir

oluşturmaktan büyükmutluluk duyuyorum.

Çetin beyin ilkeli yayıncılığı,

konulara ve ülke sorunlarına duyarlı

yaklaşımı ile Gözlem, Türk basın tarihinde

haklı olarak itibarlı bir yer sağlamıştır.

Güvenilir yayınlara ulaşmanın

zorlaştığı bir dönemdeGözlembu

çizgisi ile gelecek yıllara da başarıyla

uzanacaktır.Gözlemi ve ona emeği geçen

tümçalışanları gönülden kutluyor,

katkıda bulunmaktan onur duyuyorum.

Mehmet Öğütçü

Gözlem, içerik kalitesi, yazar yelpazesi ve

özgürmedya anlayışı ile Ege’ye yakışan, ülke

çapında özlemi duyulan bir gazete olarak

tam bir gurur abidesi.

Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen inatla

dimdik ayakta durması, farklı görüş ve anlayışları

bağrında taşıması, sorunlara objektif

ve dürüst bir pencereden ışık tutması, dahası

boşa kürek sallamayıp tirajının çok üzerinde

etkiye sahip olması onu nevi şahsınamünhasır

bir yayın haline getiriyor.

Yazarı olarak ona katkı sağlamak tümbu

nedenlerle tam bir ayrıcalık ve onur benim

için.

Metin Öney

Nice 30 yıllara ulaşmasını diliyorum.

Yayın kurulunda olmaktan

onur vemutluluk duyuyorum.Gözlemolayları

“gözlemlemeye” cesaretle

devamedecektir. Emeği geçen

tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.

Mehmet Şakir Örs

‘Ekonomiye ve politikaya yön verenlerin gazetesi’

şiarıyla, 30 yıldır basın dünyasının içinde olanGözlemgazetemiz;

basında ciddiyetin, ilkeli olmanın, saygınlığın

simgelerindendir. Bunca zorluğun, tükenmişliğin

ve yozlaşmanın yaşandığı günümüzün gazetecilik

alanında, bu ilkeli duruşu koruyup sürdürebilmek

hiç de kolay değildir. Değerli gazeteci büyüğümüz

Çetin Gürel’in kaptanlığında, Gözlem ailesi

bunu 30 yıldır süren örnek bir çaba ve yayıncılıkla başarmıştır.

Gözlembir referans gazetesidir. Bilişimde

ve iletişimde yepyeni gelişmelerin yaşandığı, haberciliğin

olağanüstü hızlandığı bir dönemde, haftalık bir

yayını sürdürmek zordur. Bu zorluk, ancak olayların

ve gelişmelerin ardındaki derinliği çözümleyen analizlerle,

ufuk açıcı yorumlarla aşılabilir. Gözlembunu

30 yıldır başarmakta ve ‘referans gazetesi’ olarak

aranıp okunmayı hak etmektedir.

Basında öne çıkan dijitalleşmeyle birlikte, Gözlem’in

yenilikçi bir anlayışla bu alanda da hızla yol

aldığını görüyoruz..Bu daGözlem’in ilkeli geleneksel

çizgisiyle, yenilikçiliği buluşturup ortaklaştırdığının

kanıtıdır.Gözlem’in ekonomiye, politikaya ve hayata

gözlemciliğinde, daha nice yıllara!..

Murat Bilen

Çağın getirmiş olduğu yüksek

iletişimortamının gürültüsünden

kaçmak için gazetenin çıtır çıtır

sesi eşliğinde bir köşeye çekilip,

görüş arz edenlerin fikirlerinden

ilham almak ne güzel şey. Çok

sesliliğin içinde doğru sesi duyabilmek

zor iş, İzmir'de bu işi senelerdir

gayretle sürdüren, Gözlem

Gazetesi'nin sahibinden,

emekçisine kadar her ferdine ne

kadar teşekkür etsek az. İstanbul'un

dayanılmaz rekabeti karşısında

30 yıl dayanmış Gözlem

Gazetesi’ne nice 30 yıllar dilerim.

Saim Uysal

Bilindiği üzere çağdaş demokrasilerde

en temel hak ve özgürlüklerin başında

düşünce ve ifade özgürlüğü yer almaktadır.

Bu özgürlük yasama, yürütme

ve yargıdan sonra dördüncü güç olan

“Özgür Basın” aracılığıyla dile getirilmektedir.

Gazetemiz “Gözlem” geride bıraktığı

30 yılda bu fonksiyonunu özgürce

yerine getirmiş ve ihtiyacımız olan çok

sesliliği daima bünyesindemuhafaza etmiş

bir “basın organı”dır.

Tecrübeli ve başarılı duayen gazeteci

Sayın Çetin Gürel’in büyük fedakarlıklarla

yönettiği “Gözlem”in dördüncü

güç fonksiyonunu başarıyla yerine

getirmeye devamedeceğine ilişkin

inancımız tamdır.

Mustafa Günenç

Bir tarihte Sayın Çetin Gürel, “ben bu gazetenin babası isem sende amcası

sayılırsın” demişti. 30 yıl geçti.

Bu süreye takaddümeden aylarda diğer birkaç arkadaşı gibi Çetin Gürel’in,

fikren ekonomik ve politik bir gazete çıkarmasına ben de yardımcı olmaya çalışmıştım.

Olay öyle bir duruma geldi ki eşimle ve benim o günlerde evde konuştuğumuz

tek konu bu girişim idi. Bazı hafta sonları Gürel ve Günenç aileleri

buluşuyor, aynı girişimin detayları üzerine fikir üretmeye çalışıyorduk. O

günlerde benim de çok ağır sorumluluğu olan bir görevim vardı. Ancak iş yerimin

kapısından çıktığımanda, düşüncemsadece gazeteye doğru gidiyordu.Danışmalar,

çalışmalar, uçuşan fikirler, nihayet Batı İş Hanı’nda adı Gözlem olarak

bir varlık doğdu.

Basıldığı gün eşimle gidip gazete torbalamamız, heyecan dorukta, ürün çok

iyi. O gün Çetin Gürel’in kaleme aldığı, bugün de uygulanan Gözlem’in anayasası,

yüksek seviyede çok usta yazarlar ve çok kaliteli bir yayın kurulu beyin

takımı vazifesi görüyor. O günden bu güne 30 yıldır çizgisini hiç bozmadan

yayımlanan gazete, fizibilitesinde benim yanılmam sadece İzmir iş aleminin

desteğinde…Ama Çetin Gürel ve Zeynep Gürel, bu desteksizliğe rağmen,

başarı ile yayın hayatını sürdürüyorlar. Daha çok uzun süre bu yayın hayatı sürecek.

Çünkü okuyan için Gözlem bir tiryakiliktir. Bu tiryakiliğin artarak devam

etmesini umuyor ve bekliyorum. İyi ki varsın Gözlem.

Muzaffer Demirci

1976 - 9177 yıllarında bir kulüpte ekonomi üyelerine

bir konuşma yapmıştım. Amerika’dan yeni dönmüş,

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hocaydım. Çetin Bey

ile o kulüpte tanıştık, sonra dostluğumuz devam etti.

Allah devam ettirsin.

Kararlı ve duayen bir gazeteci olarak gördüm.GözlemGazetesi’ni

bütün zorluklara rağmen ekibiyle birlikte

bugünlere getirdi. 30. yılında kendisini ve ekibini

kutlarım. 30 yıl önce de bugünkü gibi görüşlerimi yazdım.

Oluşturduğu yayın kurulu, son derece kaliteli bir

ekip.Ülke sorunlarını dile getiriyorlar ve çözümönerileri

sunuyorlar. İnşallah yönetenlerGözlem’e gerekli

değeri verirler.

Orhan Ayber

Gözlem Gazetesi’nin ilk sayısında

yazım yayınlandı. O günden

bu yana yayın kurulu üyesi

olarak görev alıyorum. Dolayısıyla

ilk günden beri takip ediyorum.

40 yıllık televizyon yorumculuğu

deneyimimvar.Ancak

Gözlem’den çok şey öğrendim.

Düşüncelerimi hep özgürce dile

getirdim. Gözlem’in her hafta

toplanıp yayın gündemini tartışan

yayın kurulu üyelerinden çok şey

öğrendim. Gözlem’de çok özgün

düşünceler tartışılıyor. Kurucusu

Çetin Gürel başta olmak

üzere, tüm arkadaşlara teşekkür

ediyorum.

Orhan Güçkan

Gözlem Gazetesi ile birlikteliğimiz

uzun yıllara dayanıyor. Bergama’da altın

madeni işletilmesi gündeme geldiğinde,

karşı bir propaganda oluştu. Ben

Eurogold’un Yönetim Kurulu görevli

üyesiydim. Bu yanlış kanının yıkılması

için yayınlarıyla büyük destek verdiler.

Türkiye’de altın madenciliği hakkındaki

yanlış kanının yıkılmasında büyük görev

üstlendi. Türkiye’de bugün altınmadenciliği

yapılıyorsa Gözlemve duayen

Gazeteci Çetin Gürel’in bunda çok büyük

katkısı vardır. Nice 30 yıllara…İyi

ki varsın Gözlem.

Öcal Uluç

Gözlemokumak bir ayrıcalıktır;

benGözlemokuyorum.

Gözlem’de yazmak

bir ayrıcalıktır; ben

Gözlem’de yazıyorum.

GözlemYayınKurulu’nda

olmak bir ayrıcalıktır; ben

Gözlemyayın kurulu üyesiyim.

“Ayrıcalıklı bir gazeteci

olmak” beni mutlu

ediyor; 30 yıldır!..

Ramazan Abay

Türkiye basın dünyası içinde ekonomi ve politika

dünyasının nabzını tutma, gündemi belirleme ve

günceli takip etme ve geleceğe ışık tutmamisyonuyla,

26/08/1991 yılında yayın hayatına başlayanGözlem

Gazetesinde ilk yazımı 15 Mart 1999 tarihinde

yazmışım.Ogün yazım, “KrizdenKurtulabiliriz” başlığını

taşımaktaydı. Bugün, 21 yıl önce yazdıklarımı

aynen tekrarlamamlazım.Türkiye, daha önce yaşanan

krizleri aştığı gibi, güven ortamının var olduğu,

paniğin yaratılmadığı bir ortamda gerekli ekonomik

tedbirler alınır veMerkez Bankası üzerinde

siyasi baskılar olmazsa, içinde bulunduğumuz sıkıntılı

günleri aşabiliriz. Panik yaşandığı takdirde ise gemi

su almaya başlar. Ülkede belli sektörlerde gemi su

almaya başlamakla birlikte, bu bazı kesimlerce genel

anlamda bir kriz değil durgunluk olarak değerlendirilebilir.

Türkiye ekonomisi, özgüveni olan, başkalarının

başarılarından korku duymayan, özellikle

güven yaratan ve onu koruyan liderler tarafından yönetildiği

takdirde bugün yaşanan zorluklar aşılabilir.

Yol gösterici özelliği ile ekonomi dünyasına ışık

tutanGözlemGazetesini kutlar,Atatürkçü çizgisiyle

ışık tutmaya devam etmesini dilerim.

Serkan Aksüyek

Bugünün Türkiye’sinde basın, Mustafa Kemal’in

dediği “Milletin müşterek sesi” olmaktan

çıktı. Tarih Baba, bugünleri yazarken pek çok kişinin

canını acıtacak. Sakalını usulca sıvazladıktan

sonra, “Uluslar ailesinin saygın bir üyesi, bu hallere

acep nasıl düşmüş?” diye şaşıracak. Sorumlulukları

paylaştırırken, gazetecilere herkesten

daha fazla pay verecek.Mızmızlanan olursa, o bilge

edasıyla çıkışacak: “Sizlermesleklerinizi layıkıyla

yapmadınız. Suçlara, ahlaksızlıklara, kendinize

karşı sansürlere karşı çıkmadınız. Bu yüzden

en büyük suç payını size veriyorum” diyecek.

Gözlem’in yönetici ve çalışanlarının, bu yüleştirmede

sıranın en sonlarında olacağı kesin. 30

yıllık onurlu bir geçmişte bizim de karınca kaderince

birmürekkep kurumuz varsa nemutlu bize…

Nice yıllara Gözlem...

Soner Aydın

Gözlem Gazetesi; günümüzün

ortamında objektif,

bilimsel yaklaşımla,

bağımsız, tarafsız ve ilkeli

yayınını sürdürmekte,

haber ve yorumlarıyla halkımızı

bilinçlendirmek

için büyük çaba harcamaktadır.

30’ncu yılında;

başta SayınÇetinGürel ve

Sayın Öcal Uluç Bey’ler

olmak üzere emeği geçen

herkesi, bütün Gözlem

Gazetesi kadrosunu kutlar,

başarılı çalışmalarının devamını

dilerim.

Şevket Özügergin

Gözlem’in 30 yılının yaklaşık

24 yılında ben de vardım.Gazeteci

kökenli değilim. Böyle bir eğitimde

almadım. Bir gazetenin, yazarlarını

bu kadar özgür bırakacağını,

yazarların diledikleri konuyu,

serbestçe yazabileceklerini bu gazetede

öğrendim. Sektördeki yoğun

ve zaman zaman kural dışı rekabete

ve gazetemizin sınırlı mali olanaklarına

rağmen, okuyucu tarafından

sevilerek okunmaya devam

edilmesinin temelinde, çağdaşlığı

ve cumhuriyet ilkelerine

bağlılığı yatmaktadır diye düşünüyorum.

Nice 30 yıllaraGözlem.

Şevki Figen

Çok değerli olan Gözlem

Gazetesi’nin haftalık olarak haber

ve yazılarını büyük bir keyifle

takip ediyorum. Gözlem,

Türkiye’nin takip edilmesi gereken

nadir gazetelerinden biridir.

Çok değerli kişilerin köşe

yazıları ve görüşlerinin yer aldığı

Gözlem’i okumak büyük

bir zevk. Böylesine kıymetli

içeriklerin yer aldığı gazeteyi,

ülke gündeminin gerçeklerini

merak eden herkesin takip etmesi

gerektiğine inanıyorum.

Bu itibarla, Gözlem’e nice 30

yıllar diliyorum.

Yekta Güngör Özden

GözlemGazetesi yayına başladığından bu yana hep yansızlık,

gerçekçilik, yarar ve ulusal değelerler konusunda özenle

davranmış, sahip, yönetici ve yazarlarının duyarlığıyla içtenliğini

yansıtan yazılarla yayınını sürdürmüştür.Yalnız İzmir'de,

Ege Bölgesi’nde değil, yurdumuzun ulaştığı yerlerinde

beklenen, aranan, izlenen bir yayın organı olmuştur.

Özellikle ekonomik sorunlar başta olmak üzere toplumsal

sorunlara ilişkin yazıları, önemli konulara değinen başarılı,

becerikli yazarları ve en önemlisi ulusal konulardaki özeni

ve çabasıyla beğeni toplamaktadır. Sahibini, yönetici ve

yazarlarını içtenlikle kutluyor, nice yıllar başarılı yaşamdiliyorum.

 

Zeki Hozer

Biliyorsunuz gazete tarihini, binlerce yıl önceye

kadar götürmek sektörün içindeki profesyoneller tarafındanmutlulukla

tercih edilir ve bu bağlamda da

ilk gazete çalışması olarak,MÖ59 yılında 2 bin kopya

olarakRoma Senatosu'nca çıkarılıp imparatorluğun

değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna'nın ismini

anmak gelenek olmuştur. Elbette, en çok okunan sayfa,

fethedilen yerler değil gladyatör dövüşleri sonuçları

idi. Belki bu kapsamda, Çin'de Tang Hanedanı döneminde

dağıtılmaya başlayanKaiYuan ZaBao isimli

periyodik saray genelgesi de hatırlanabilir, çünkü

başkent ve ülke ile ilgili haberler içeriyordu her sayısı.

Elbette, matbaanın keşfi, gazete yayıncılığı için

olağanüstü ivmelendirici bir gelişme olmuş, iki

yüzyıl kadar sonra,Almanya veBelçika'nın bazı kentlerinde

düzenli gazetelerin çıkarıldığını insanlık

görmüştür. Johann Carolus’un 1605 yılında yayınladığı

Fürnemmen und gedenckwürdigenHistorie adlı

ilk gazete olarak kabul edilir. İlk İngilizce gazetenin,

Nathaniel Butter (İngiltere,1622) ve ilk Türkçe

gazetenin ise Vekâyi-i Mısriyye (Kahire, 1828)

olduğunu da buraya yazalım.Buteknoloji, gazetecilik

gibi saygın bir iş kolu olarak güvenilir, dürüst, önyargısız,

hiçbirmenfaat grubuna bağlı olmayan, bilgi

kaynağını asla açıklamayan, kendine özel etik kuralları

ile çalışan gazetecilik mesleğini yaratmıştır.

SözüGözlem’in kuruluşuna getireceğim. 30 koca

yıl olmuş.Ancak altını çizmek gerek, herhangi bir

ticari aktivite olmadan yalnızca ve yalnızca gazetecilik

yapılarak tamamlanan 30 yıldan bahsediyorum.

Yıl,26Ağustos 1991.Tümgazetelerin kuponlarla ansiklopedi

verdiği zamanlar.Dünya’daGorbacov’un

Glasnost ve Prestroyka politikaları ile Carl Lewis’in

Tokyo’daki 100 metrede 9.86 saniyelik müthiş rekoru

konuşuluyor. Türkiye’de ise SHP veAnavatan’lı

yıllar yaniÖzal politik sahnede. İlk basıldığı günden

bu yana Gözlem, Türkiye yakın tarihi ile koşut olarak

olağanüstü bir eforla, neredeyse soluk soluğa bir

gündem takibi ile gazetecilik çıtasını hiç düşürmeden

yayın hayatına devametti. Tabii kaptan köşkünde

kurucu olarak Sayın Çetin Gürel’in bulunması, diğer

gazetelerden ayrışmasının en önemli nedeni oldu.

Ana kulvarda seyreden bu gazetelerden sayısız

patron ve genel yayın yönetmeni geçerken, Gözlem’de

Çetin Gürel’in patronajı ve yönetimi, istikrarlı,

etik değerlerden taviz vermeyen ve gazetecilik

dışında hiçbir ekonomik iştirak ile bağlantı kurmayan

yapısı ile basın adına saygın pozisyonunu hep

koruya geldi.Kendisinin, çıktığında ciddi bir sektör

ivmelenmesine yol açan Sabah gazetesinin kurucu

ekibinden olduğunu da eklemeliyim.Bu noktada, rahmetliUğurMumcu’nun

gazeteciyi tanımlayan cümleleri

aklıma geldi: “Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına

en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği

bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir.

Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya,

olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması

gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması

zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını

gizlemesini bilen, gerektiğinde hükûmetlere

ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan,

gazetecidir.’’Bu tanımdan zamanımıza hem gazetecilik

değişti hemde teknoloji!Artık gazetecilik digjtal

platfomda ralli yapıyor ve gazeteciler geleneksel

yeteneklerinin üzerine devasa data’lara gözatacakları

veri analizciliğini de eklemek zorundalar. Artık

dijital ya da veri gazeteciliği söz konusu. Basın ya

da geniş anlamıyla medya, siyaset-sermaye-finans

ilişkiler sarmalında, internet vahasında realtime/

online haber akışının yaratıldığı bir sektör halinde.

Ve ne yazık ki de sektörel olarak büyük güçlüklerle

savaş vermekte.Basın ve ifade özgürlüğü ekosisteminden,

gazetecilerin özlük haklarına ve kurucu sermayenin

siyasi/ekonomik ilişkilerinden internet gazeteciliği

ile sektörün düşüş ivmesine girmesine kadar

kompleks ve çözümü zor yapısal sorunlar söz

konusu.

Gözlem,muhabir ve gazeteci sıfatının hakkını veren

çalışanların daktilo ile haber yazıp, yazı işlerine

teleks ve telefon ile ilettikleri, toplumsal hassasiyetin

en üst noktada olduğu yıllardan, günümüzün

dinamikleri içinde meslek etiğinden ticari haberciliğe

ve internete kadar gazete zihniyetinin radikal olarak

değiştiği ve maalesef dejenere olduğu bir süreci

GÖZLEM’leyen ama çizgisini değiştirmeden

saygın bir şekilde sürdüren bir gazetecilik başarısına

imza atmakta. Çetin Gürel’i ve tüm çalışanlarını

kutlarım.

Yaşar Aksoy

İzmir özelinde “EkonomiGazeteciliği” deyince, ilk anda üç

kişi aklıma gelir…Birincisi eniştemSüha Sükuti Tükel’dir. Tam

bir beyefendi kimliğinde gazeteciliğini sürdürmüş olan rahmetli

Süha Sükuti Tükel hala çocukları tarafından yaşatılmakta olan

ünlü “Ticaret” gazetesini, 1940’lardan sonra Raşit Yılmaz ailesinden

devraldı ve bu bayrak günümüze taşındı.

İkinci isim, İzmir’de ilk gazetecilik deneyimlerinden sonra

İstanbul’daMilliyet gazetesindeAbdi İpekçi’nin yönetiminde

yaptığı ekonomi sayfaları ve yazılarıyla parlayan sevgili dostumAliGevgilili‘

dir.Modern ve küresel anlamda ekonomi gazeteciğinin

ve yazarlığının Türkiye’de yaratıcısı olmuştur.

Hem Süha Sükuti Tükel, hem Ali Gevgilili, kendilerinden

önceki kuşakların kurduğu gazetelerde ülkelerine canla başla

hizmet ettiler.

Üçüncü isim bunlardan farkıdır.

Çünkü üçüncü isim Çetin Gürel’dir.

Farklıdır…

Çünkü bir ekonomi gazetesini yoktan var etmiştir.

“Gözlem” sıfırdan yaratılmıştır.

Ve bu gazete hala yaşamaktadır.

Kendisi de hala bu gazetenin dümenindedir.

“Gözlem”, İzmir ve Ege Bölgesi’ne, sonra ülkemize hem

ekonomik; ilginçtir ki hem de siyasi anlamda, siyasi kamplara

angaje olmadan, objektif, ulusal liberal, çağdaş bir bakış açısı

ile Atatürk devrimleri çizgisinde ve İzmir İktisat Kongresi

ruhu ile hizmetine devametmektedir. Rahmetli Tufan Aksoy,

8Aralık 2011 tarihliYeniGün gazetesinde “ÖzgürDev ve gözlemi“

başlıklı yazısında, 26 Ağustos 1991 tarihli Gözlem gazetesinin

ilk sayısının çıktığı andaki mesajını şöyle yazmıştı:

“Malazgirt Zaferi ve sonraBüyük Taarruzu çağrıştırdığı için

bu tarih seçilmişti. Yine, İş Bankası ve ilk fuar 26 Ağustos’ta

açıldı. Helal olsun Çetin abi.”

Çetin Gürel yönetimindeki Gözlem’in 30 yaş günü kutlar

ve bu gazetenin çatısı altında yazı yazan bir gazeteci olarak gururumu

belirtmek isterim…

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

Tarikatların bazıları, “çocuk ve kadın” istismarı başta olmak üzere toplumun tepkisini çeken olaylar ile ülke gündemine girerken, İsmailağa cemaatinin önde gelen isiml...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “Her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir. Her intihar kadın cinayeti...

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz’deki deniz yetki alanları, doğal kaynaklar ve Kıbrıs’taki çözümsüzlük nedeniyle yaşanan gerilim her geçen gün büyüdü; Ege Adala...

“İki yaka yarım aşk” filmiyle uluslararası arenada adından söz ettiren Nurdan Tümbek Tekeoğlu, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Çekimleri İzmir ve Mersin’de gerçe...

Milyarlarca dolarlık tarım ve gıda ürünleri ithalatı ile dünyanın dört bir yanındaki çiftçi ve üreticileri destekliyoruz. “Enflasyonu düşürmek için ‘ucuz ithalat’ çözü...

Doğu Akdeniz, zengin doğalgaz kaynaklarının bulunduğu 2000'li yılların ortasından itibaren dikkatlerin en çok çevrildiği bölgelerden biri oldu. Bölgede Türkiye ile Yun...

Yeni kurulan Doğru Partisi’nin “kurucu başkanı” Rifat Serdaroğlu, GÖZLEM’in partisinin yapılanması ve hedefleri konusundaki sorularını cevaplandırdı. İşte sorularımız ...

Yazarlar
Website Security Test