Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Coronavirüs Ekonomik Tedbirleri Meclis’ten de geçti; Neler var?

27.3.2020
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Coronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açıklanan önlemlerin, yasal düzenleme gerektirenleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasaya eklenerek yasalaştı.

Torba yasaya önerge ile eklenen düzenlemelere göre, çek, kredi, kredi kartı borçları nedeniyle kara listeye girenlere "sicil affı" yolu açılırken, konaklama vergisi dahil, uygulamaların yürürlük tarihi 2021'e ertelendi.

En düşük emekli aylığı 1500 lira olarak belirlenirken, kısa çalışma ödeneği koşulları da esnetildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

*Otel, motel, tatil köyü, pansiyon vb. konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılan tüm hizmetlerden alınacak "konaklama vergisi" 1 Nisan 2020 yerine, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

*25 Mart 2020 öncesi karşılıksız çek, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler, borcun ödenmesi geciken kısmının tamamını 31 Aralık 2020'ye kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde sicil affından yararlanacak.

*Karşılıksız çekten mahkum olanlar, cezaya konu bedelin onda birini alacaklıya ödemesi halinde ceza infazı durdurulacak, borcun kalanını ikişer ay arayla 12 eşit taksitle ödediği takdirde ise mahkumiyet kararı kaldırılacak.

*Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Buna göre kısa çalışma ödeneğinden maaşının yüzde 60'ını alabilecek çalışanlar için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması şartı 450 güne; son 120 gün hizmet akdine tabi olunması şartı da 60 güne indirilecek. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

*Bir ayda 10 gün ve üzeri kısmi süreli, puantaj usulü ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

*Kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Nisan 2020-30 Haziran 2020 arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile işgaliye tazminatı, başvuru koşulu aranmaksızın 6 ay süreyle ertelenecek. (başvuru şartı aranmaksızın ve zam - faiz uygulanmadan) 6 ay süreyle ertelenecek.

*İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi amacıyla, telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı.

Emekli aylık tabanı 1500 lira

*Malullük ve yaşlılık sigortasından yapılan aylık ücret tabanı bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilere dini bayramlarda verilen bin liralık ikramiye, bayramın olduğu ay içinde ödenebilecek.

*Mart 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, tahliye sebebi oluşturmayacak.

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne ilişkin sınav ve belge ücretlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık

2021'e kadar uzatıldı

*Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması, 1 Ocak 2021'den sonra başlatılacak.

Adli konulara ilişkin süreler

*Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler ile icra, iflas, haciz takiplerine ilişkin tüm işlemler de yine 30 Nisan'a kadar durduruldu. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 aya kadar uzatabilecek.

*TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile bir yasada değişiklik yapıldı. Yasa kapsamında Dernekler Yasası'nda da değişikliğe gidilerek, üyelikleri ile ilgili de bildirim zorunluluğu getirildi. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 45 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.

*Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirecek. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak. Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.

*Torba yasada yer alan düzenlemeyle bahis oynatan internet siteleri erişim engeli kapsamına alındı. Buna göre, bahis, kumar oynatan siteler, yurt içinde veya yurt dışında bulunduğuna bakılmaksızın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı tarafından engellenebilecek.
*Yasa ile ayrıca yurt dışında doğup, ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları, çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

*Ayrıca her türlü silahın reklam ve tanıtımının yapması da yasaklandı.

*Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

*Torba yasa ile ayrıca yenilenebilir enerji kaynak alanlarında "acele kamulaştırma" yolu açılıyor. Buna göre özel mülkiyete konu taşınmazların, yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde acele kamulaştırma yapılmasının yolu açıldı.


“ORTAYA ÇIKAN ETKİ YILLARCA SÜRECEK”

Mahfi Eğilmez (Ekonomist) -Covid – 19 virüsünün küresel sistemin tamamında yarattığı olumsuz ekonomik koşullar ne yazık ki geçici olgular değil. Bu olumsuz durumun ekonomiler üzerinde ortaya çıkardığı etki yıllarca sürecek. Nedenlerini daha önceki yazılarımda ortaya koymaya çalıştım. Ekonomik sistemin çarklarından birisini çekip çıkardığınızda sistem aksar ama sistemin gelir veya tüketim parçalarından birisini çekip çıkardığınızda sistem dağılır.

Sistemin en önemli parçaları, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım ve üretim. Büyüyen bir ekonomide gelir artışı, tüketim ve tasarruf artışı, yatırım artışı, üretim artışı ve tekrar gelir artışı biçiminde çalışır. Sonuçta GSYH büyür, kişi başına gelir artar ve ekonomik refah yükselir.

Covid – 19 virüsünün yarattığı salgın nedeniyle kimi ülkeler kısmi, kimi ülkeler tam sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Bu uygulama, işyerlerinin ya tümüyle kapanması ya da belirli saatlerde açık olmasına yol açıyor. Dolayısıyla işyerleri iş yapamadığı için para kazanamıyor ve zorunlu olarak çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıyorlar. Olay devam ederse tamamen işten çıkarmaya gidecekler. İşyerlerinin iş yapamaması ve çalışanların işten çıkması yukarıdaki şemada gelirin düşmesi demek. Gelirin düşmesi hemen sonraki iki faaliyet olan tüketimin ve tasarrufun düşmesine, tasarrufun düşmesi yatırımın düşmesine o da üretimin düşmesine yol açacak. Bütün bunların düşmesi gelirin tekrar düşmesine ve bu olayın giderek bozulan bir döngüye dönüşerek ekonomide küçülmeye dolayısıyla refah düşüşüne yol açacak.

Bu bozulan çarkı onarmak aradaki parçalara müdahale ederek olmaz. Örneğin tüketim malları üzerindeki vergileri düşürerek veya yatırımı özendirmek için faizi indirerek ya da üretimi arttırmak için üreticinin vergisini ödeyerek sistemi onaramayız. Mal satan işyerleri kapalı ve bu işyerleri o malları alacak olan insanların bir bölümünü ya ücretsiz izne çıkarıyor veya tümüyle işten çıkarıyor. Çünkü o işyerleri üretim yapamıyor. Evden çalışmaya geçerek bazı hizmetlerin üretimine ve satışına devam etmek mümkün ama sebze ve meyveyi, otomobili ya da takım elbiseyi evden üretip satmak mümkün değil. Kiraları, elektrik, doğalgaz, su faturası ödemelerini bir süreliğine ertelemek sorunu bir yerden alıp bir başka yere taşımaktan başka sonuç vermeyecek. Kira ödemesi ertelenen bir süreliğine rahatlasa da kira geliri olan o kadarlık harcamayı kısacak. Elektrik, doğalgaz, su faturalarını bir süreliğine tahsil etmeyen kuruluşlar bu kez gelir elde edemeyeceği için çalışanlarını işten çıkaracaklar. Bu da ekonomide talep düşüşüne ve sonuçta refah kaybına yol açacak.

Bütün bunları göz önüne aldığımızda geriye kalan en doğru çözüm para basmak ve gelir kaybını önleyecek biçimde bu parayı kullanmaktan geçiyor. Hazine, merkez bankasından borç olarak ve faizini ödeyecek biçimde alacağı parayı kira, elektrik, doğalgaz, su vb ödemelerin borçluları adına alacaklı kişi ve kurumlara ödenmesinde kullanmalı. Adlarına ödeme yaptığı kişileri uzun vadede geri almak üzere faizsiz olarak borçlandırmalı. İşsizlik fonunda bulunan parayla işyerini kapalı tutmak zorunda kaldığı için çalışanlarını işten çıkarmayı planlayanların bu eylemden vazgeçmesi karşılığında çalışanlarının maaşlarını ödemek için harcamalı. Yani işsizlik fonunu bir anlamda işte kalma fonu olarak da kullanmaya başlamalı. Bu fondaki para bu iş için yeterli olmazsa o zaman merkez bankasından ödünç alınan para burada kullanılabilir. Bunlara ek olarak işyerlerini kapalı tutmak zorunda kalanlara da bir önceki yılda beyan ettiği geliriyle bağlantılı olarak belirli tutarlarda uzun vadeli borç vermeli.

Para basarak finansman sağlama konusunda öneride bulunacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ne var ki 'zor oyunu bozar' diye bir söz vardır ve bugünkü koşulları bundan daha iyi tanımlamak mümkün değil. Covid - 19 virüsünün yarattığı ve yaratacağı sorunlar bizi öyle bir noktaya getirdi ki bu aşamada enflasyonun yükselmesi gibi meseleler ikinci plana düşmüş bulunuyor.
Özetle söylemek gerekirse devlet, bu çarkın gelir parçasını çözecek biçimde işe girmelidir. Hazinenin merkez bankasından kullanacağı para için yasal düzenleme yapılmalıdır. Onu da önereyim:

Hazinenin Merkez Bankasından Geçici Olarak Kısa Vadeli Avans Kullanması Hakkında Yasa Tasarısı Önerim

Madde 1.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Covid – 19 virüsünün neden olduğu ekonomik daralmayı önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu yasanın yayımı tarihinden başlayarak üç ay süreyle kısa vadeli avans kullanabilir.

Madde 2.
Birinci maddede konu edilen avansın sınırı 100 milyar Türk Lirasıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu avans kullanımı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Devlet Tahvilleri için belirlenen yıllık faizi öder.

Madde 3.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan kullandığı avansın her bir kullanım dilimini, kullanım tarihinden itibaren bir yılsonunda 2. Maddede konu edilen faiziyle birlikte Banka’ya geri öder.

Madde 4.
Bu yasa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son geri ödemeyi tamamladığı gün başkaca bir işleme gerek kalmadan yürürlükten kalkar.

Madde 5.
Yürürlük ve yürütme. (Kendime yazılar bloğundan alınmıştır)

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

Gözlem, 83 milyonu ilgilendiren hayat pahalılığı konusunu masaya yatırdı. İşte uzmanların görüşleri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Mayıs’ta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e indirdi. Böylece TCMB son...

Ekonominin dar boğazdan geçtiği, siyasette AKP'den kopan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin daha görünür olduğu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve arkadaşlarının...

Salgından en çok etkilenen kesimin şehir varoşlarında yaşayanlar, gecekondu mahallelerinde oturanlar ve Suriyeli göçmenler olduğu görülüyor. GÖZLEM konuyu masaya yatır...

“Son yıllarda izlenen “her sorunun zaman içinde kendiliğinden çözüleceği” şeklinde özetlenen zamana yayma politikaları istisnai koşullarda bazen sonuç verebilir ancak ...

Yayın kurulu üyemiz Emekli Albay Soner Aydın, “TSK içinde yankısı büyük olan olayın karanlıkta kalan noktalarını” GÖZLEM okuyucuları için yazdı.

Olumlu tablonun kahramanlarından olan sağlık çalışanlarına yapılan “mali destekte ortaya çıkan adaletsiz tablo” tepkilere yok açtı. GÖZLEM uzmanlara sordu. Görüşler “t...

Yazarlar
Website Security Test