Facebook ta paylaştweet le
Ana Sayfa / 

Yiyecek ve içecek hizmeti işletmelerine ciro kaybı desteği…

19.2.2021
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Coronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)17 Şubat 2021 tarihli ve31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında, Covid-19 salgını dolayısıyla faaliyetlerinin kısıtlanmasından ötürü zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutar, ciro, olarak kabul edilecektir. Ciro kaybı ise; 2020 takvim yılına ilişkin işletme cirosunun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalması olarak dikkate alınacaktır.

Ciro kaybı desteği; Tebliğ’de konu edilen destek programı kapsamında yapılacak karşılıksız desteği ifade etmekle birlikte; söz konusu destekten yararlanacak “İşletmeler”; Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefler olarak ifade edilmiştir.

Tebliğ kapsamındaki destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecektir.

Belirtmek gerekir ki; destek programından, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanma sağlanabilecektir.

Ciro kaybı desteği, 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmayacaktır ve tek seferde ödenecektir. Bununla birlikte, ciro kaybı desteği, işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Tebliğ kapsamında, söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannamelerin (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.

Önemle vurgulanmalıdır ki; Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile,3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Coronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası (23 Aralık 2020'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işletmelere 3 ay boyunca sağlanan aylık 1.000 lira gelir kaybı desteğinden söz edilmektedir.) tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecektir. Böyle bir mahsup durumunda, varsa mahsup sonrası bakiye kalan tutar ilgili işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir. Ciro kaybı destek ödemesi, destekten faydalananın başvurusu esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılacaktır.

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak, ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler, www.turkiye.gov.tr web-sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılacak, başvuru ile eki taahhütname de yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
Söz konusu Tebliğ kapsamında, ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde ise vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.
Tebliğ kapsamında ayrıca; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine değinilmiştir. Bu doğrultuda, destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edileceği ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ kapsamında yer verildiği şekilde; ciro kaybı desteği ödemelerine ilişkin fazla veya yersiz ödeme tespit edilmesi halinde; söz konusu ödeme,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.

İlgili Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda anılan hususlar bakımından, öncelikle 2019 yılında herhangi bir cirosu olmayan, bir diğer ifadeyle faaliyetine 2020 yılında başlayan işletmelere ilişkin hiçbir destek uygulaması olmadığı göze çarpmaktadır, bu durumda yeni yatırımcı işletmelerin ne şekilde bir devlet desteğinden yararlanacakları yahut yararlanıp yararlanamayacakları konusu muallaklığını sürdürmektedir.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar