ESBAŞ, Avrupa Yeşil Mutabakata uyumu arttırıyor

Yenilenebilir enerji, sıfır atık ve su tasarrufuna yönelik çevreci yatırımları 2023 yılında da arttırarak devam ettiren ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesini AB Yeşil Mutabakat şartlarına uyum konusunda örnek bir endüstri merkezi haline getirdi.

Ege Serbest Bölgesinde sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında çevreci uygulamaları hayata geçiren ESBAŞ, suyun tasarrufundan, yenilenebilir enerji üretimine ve atıkların geri dönüşümüne kadar 2023 yılında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

Ülkemizin enerji ithalatçısı konumunda olması sebebi ile kurulduğu günden bu yana optimum enerji tüketim hassasiyeti ile faaliyetlerini sürdüren ESBAŞ, 2020 yılında başlattığı GES tesis yatırımlarına 2023 yılında da davam etti. ESBAŞ geçtiğimiz yıl, güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla, genişleme alanında yeni inşa ettiği Gıda Üretim Tesisi ile G1 ve G4 fabrika binalarının çatılarında GES kurulumlarını tamamlayarak 2.6 MW ilave yenilenebilir elektrik üretim kapasitesine ulaştı. G2 tesisinde de 700 Kw gücündeki GES kapasitesini devreye almaya hazırlanan şirket, 2024 yılında ise 3.8 MW’lik GES kurmayı planlıyor.

Peyzaj alanlarında su tasarrufuna ağırlık veren ESBAŞ, genişleme alanı peyzaj uygulama çalışmalarında mevcut alanlara ilave olarak mazot tankının etrafı ile G7 ve G8 binalarının çevresinde 3 bin 300 m² peyzaj uygulaması yaparak, 2023 yıl sonu itibariyle toplam 200 bin 799 m² peyzaj alanına ulaşmış oldu. Bölgede kurakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırmaya çalışan şirket, mevcut alana 380 m² ilave kurakçıl alan kazandırdı.

Yine sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında günde 25 bin kişiye yemek üreten ESBAŞ Gıda Üretim Tesisinin (EGÜT) faaliyetlerinden kaynaklanan, proses atık suyunun sulama suyu olarak kullanılması için proje çalışmasına başlandı ve 2023 yılı sonu itibariyle proje dosyası tamamlandı. 2024 yılında uygulamaya alınacak olan proje kapsamında günde 60 m3 su geri kazanılacak ve bölgedeki yeşil alanların sulama ihtiyacının yüzde 40’ı buradan sağlanacak.

2023 yılında da organik atıkları barınak ve çiftliklere göndermeye devam eden ESBAŞ, böylece geçtiğimiz yıl doğayı 360 ton organik atık yükünden kurtarmış ve aynı zamanda hayvanların besin ihtiyacını karşılayacak şekilde ekonomik değere kavuşturmuş oldu.

Geri Dönüşümle Atmosferi karbondioksit ve sera gazından kurtarıyor

Sıfır Atık Belgesi sahibi olan ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesindeki atıkların geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları kapsamında 2023 yılı içinde; 387 ton kâğıt karton, 131 ton plastik, 41 ton ahşap ve 50 ton metal atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Kâğıt-karton atıklarının geri dönüştürülmesi ile birlikte doğayı yıllık 147 bin 918 kg CO2 karbon salımından kurtarmış oldu. Plastiklerin geri dönüşüme kazandırılması ile de atmosferi yıllık 5 bin 381 kg sera gazından kurtarmış oldu.

Atık su yönetimi kapsamında 2023 yılında Ege Serbest Bölgesindeki 721 firmada denetim gerçekleştiren ESBAŞ, atık su uygunluğu sağlamaları için firmaların yöntem, uygulama ve projelerine katkıda bulundu.

Ege Serbest Bölgesinde doğalgaz tüketiminden kaynaklanan sera gazı ölçümlerini yenileyerek, uygunlukları sağlayan şirket, 25 farklı atık komisyonuna dahil olarak, yıl içinde 150 farklı firmanın atık alanlarının denetimlerini yaptı.

Dr. Faruk Güler: “Yeşil Mutabakata Tam Uyumda Kararlıyız”

Ege Serbest Bölgesinde savunma ve havacılık teknolojisinden, elektrikli otomobil teknolojisine, yazılım ve bilişimden makine ve elektronik sektörüne kadar son derece gelişmiş ürünleri üreterek küresel pazarlara ulaştıran firmaların faaliyet gösterdiğini vurgulayan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, iklim krizi ile birlikte AB merkezli firmalar başta olmak üzere, uluslararası yatırımcıların, yeşil mutabakat gibi politika çerçevelerine uyumlu yönetilen bölgelerde yatırım yapmayı tercih etmeye başladığını belirtti.

Dr. Faruk Güler, Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların çoğunluğunu AB’li firmaların getirdiğini ve ülkemizin ihracatının yarısından fazlasının bu ülkelere yapıldığını hatırlatarak, “Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’nin de çevreyle uyumlu yatırım politikaları geliştirmesi bir zorunluluk olarak kendini dayatmaktadır. Biz su tüketimini azaltmaktan, yenilenebilir enerji kullanmaya, sıfır atık uygulamasından, doğayı kirletici faaliyetlere bölgede izin vermemeye kadar, çevre konusunda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz birçok yatırımla Ege Serbest Bölgesini, Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerine uygunluk konusunda örnek bir endüstri bölgesi haline getirmeyi başardık. Bu yatırımlarımızı sürdürerek bölgeyi Yeşil Mutabakata tam uyumlu hale getirmeye kararlıyız” diye konuştu.