Mesleksizlik sorunu alarm veriyor

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, her geçen yıl şiddetini giderek artıran ara eleman sorununun Türk Sanayisi açısından büyük bir riske dönüştüğünü söyledi.

Son dönemde meslek liselerinin asıl amaçlarını yerine getiremez hale geldiğini vurgulayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Ülkemiz özelinde, sorunun kaynağını meslek liselerinin nicelik ve nitelik açısından yetersiz olması ile gençlerimizin hala fabrikalarda veya teknik personel olarak çalışmak yerine masa başında veya kamuda çalışmak istemelerinde görüyoruz. İşte bu döngüyü kırmak için çocuklarımızın uygulamalı eğitimlerle meslek edinmelerini sağlayan mesleki ve teknik liselerinin teşvik edilmesini çok önemsiyoruz. Gençlerimizden, ailelerine, politika yapıcılardan öğretmenlerimize kadar herkesi içine alan geniş bir seferberlik programına ihtiyacımız vardır” diye konuştu.

ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINSIN

Verilerin de konunun aciliyetini ortaya koyduğunu hatırlatan Yorgancılar “15-29 yaş grubundaki ne istihdamda, ne de eğitimde olan gençler açısından %27,9 oranıyla OECD ülkeleri içinde Güney Afrika’dan sonra ikinci sırada isek, bir yerlerde bir yanlışın olduğunu görmeliyiz. Bakanlarımıza sunduğumuz dosyalarda da yer verdiğimiz çözüm önerilerimizin dikkate alınması halinde bu sorunu aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Üniversitelerin mevcut durumlarının da gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Yorgancılar “Nitelik ve nicelik açısından yetersiz üniversite açarak, atıl bölümlerde gençlerimizin vakit kaybetmeleri yerine, nitelikli teknik ve mesleki okulların sayısını artırarak ve gençlerimizi buraya yönlendirerek yeni bir gelecek kurmalarını sağlayabiliriz. Bu yeni gelecek, istihdamı hızla artırırken, üretimin sürdürülebilirliğini de mümkün kılacaktır” dedi.

Sanayiciler olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Yorgancılar şunları söyledi: “Tüm organize sanayi bölgelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili alanlarda nitelikli meslek liselerin açılması, mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere, üniversite öğrencilerine olduğu gibi burs verilmesi, meslek lisesi mezunlarının kendi branşında sanayide çalışması durumunda SGK ve gelir vergisi oranında yüzde 25 indirim yapılması, meslek lisesi mezunlarının askerlikten muaf tutulması, ilgili kesimlerce Eğitim-Üretim Şurası gerçekleştirilerek, ortak akılla önerilerin toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir üretim ve kalkınma adına mesleksizlik sorununun bir an evvel çözülmesini ümit ediyorum.”