MB silahı çekmede geç kaldı

7 Kasım 2020-20 Mart 2021 tarihleri arasında Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulunan Sayın Naci Ağbal’ın uyguladığı para politikaları reel sektöre, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara önemli derecede güven vermişken siyasi iradenin, ‘Faiz sebep, enflasyon neticededir’ diyerek sürdürdüğü ısrarlı politikalarını kabullenmeyen tecrübeli başkan 20 Mart 2021 tarihinde görevden alınmıştı. Sayın Ağbal’ın yerine atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu’ndan uygulanmakta olan para politikalarını sahiplenmesi beklenirken, Merkez Bankası politika faizini yüzde 19’dan zaman içinde yüzde 8,5’e düşürmüştür. Uygulanmaya çalışılan heteredoks irrasyonel ekonomi modeli sonucu gereksiz yere ülke maddi varlıklarının azaltılmasına neden olundu. Suçlusu, ‘Dış güçler oldu’ denildi.

Hafize Gaye Erkan Başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu 2 aylık bir gecikme ile politika faizini yüzde 25’e çıkardı. Merkez Bankası’nın ekonomi çevrelerinin uzmanlıklarına saygı duyduğu, liyakatli yeni atanan üyelerin bu kararların alınmasında katkıda bulunmuşlardır. Merkez Bankası bu adımı ile doğru zamanda gerektiği kadar faiz artışına gidebileceğini, faiz silahını kullanabileceğini gösterdi. Yapılan yeni düzenlemeler tek bacaklı olduğu için beklentileri karşılamıyor. Geçen hafta sonu kur korumalı mevduat (KKM) ile ilgili yasa çıkarıldı ama uygulama yönetmeliği yok. Yaklaşık 124 milyar dolarlık KKM’nin tasfiyesi en az iki yıl sürer. Ülkemizde bu ödeme ile ilgili yabancı para stoku yok. Taşıma su ile (SWAP) makyajlama devam edemez. CDS (Risk Primi ) ile yüksek faizli kredi kullanmak yerine IMF aracılığıyla daha düşük faizli borçlanma tercih edilmelidir.

Artan fiyatların enflasyonun üzerindeki etkilerini minimuma düşürmek için reel sektörün krediye ulaşabilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilecek uygulanabilir rasyonel ekonomik politikalara ve politika yapıcılara güven duyması gerekir. Üretim olmadan enflasyon düşmez.

Loading