Cumhuriyet Tarihinde bir ilk, İstanbul’da bir yeni kilise…

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu topraklar, yüzlerce yıldan beri çok kültürlülüğe çok dinliliğe, çok çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Coğrafyamızda yaşayan kültürlerin, dinlerin, çeşitliliğin yanı sıra unutulmuş ve kaybolmuş kültürler, dinler ve çeşitlilikler de mevcuttur.

Hattiler, Asurlular, Luviler, Hititler, Lidyalılar, İyonyalılar, Frigyalılar, Bizanslılar, Levantenler diye adlandırılan ve saydıklarımdan fazlasının ismi aklıma gelmeyen topluluklar bizler bu topraklara ayak basmadan önce buradaydılar. Yalnız Göbeklitepe’de ortaya çıkan kalıntılar dahi bu toprakların sahiplerinin Ari, Sami ve Moğol ırklarına mensup çeşitli inanç, kültür ve adetlerin eseri olduğuna tanıklık etmeğe yeterlidir.

Dolayısıyla bu çok kültürlü coğrafya’da ırkların, dinlerin, çeşitliliğin ve farklı kültürlerin birbiri ile karışarak tek bir ulusal kültür çatısı altında, boy göstermesi yerine birçok kültürün aynı çatı altında beraberce ayrı ayrı yer alması önemlidir, hatta gereklidir. Bundan dolayıdır ki, cumhuriyetimizin de kuruluş felsefesi bizi; sınıfsız ve kaynaşmış bir kitle olarak değerlendirmiştir.

Bizler bugün bu çok kültürlü topraklarda aynı heyecan, aynı ruhla yaşamımızı saygı içinde sürdürmekteyiz. Çağlar boyu topraklarımızda bizden önce ve bizimle beraber aynı havayı solumuş bulunan Süryaniler de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak dünden bugüne bizlerle birliktedirler.

Şartların gereği olarak doğup büyüdükleri Mardin, Diyarbakır, Elâzığ, Adıyaman gibi şehirlerden İstanbul’a göç eden Süryanilerin ibadetlerini yapabilecekleri bir mekanları yoktu. Yıllar içinde çeşitli değişik kiliselerde misafir olarak ibadetlerini sürdüren Süryaniler’ den Ortodoks olanların uzun süren kendilerine ait bir ibadethane arayışları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Anıtlar Kurulu’nun onayı ve Müzeler Müdürlüğü’nün kontrolleriyle mutlu sona ulaştı.

Gerçekte ise, yüz yıllık cumhuriyet tarihimizde bir ilk gerçekleşiyor ve Türkiye’de bir kilise yapılmış oluyordu. Bu çok kültürlülüğün eseriydi.2019 yılında Kilise’nin temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ekim günü kilisenin ibadete açılmasını sağlayacaktır. Kültürel farklılıkların insan özgürlüğünün en önemli öğesi olduğunu göz önüne alacak olursak, ülkemize farklılıklarla birlikte yaşamakta olduğumuzun prestijini kazandıracak bu eser, gerçekte çok kültürlülüğe saygıdan başka bir şey değildir.

 

 

Loading