İş Bankası’nın ilk çeyrek net kârı beklentilerin üzerinde

İş Bankası, yılın 1. çeyreğinde 11,7 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 12,9 milyar TL net dönem kârı elde etti.
Bu yılın ilk çeyreğinde maddi özkaynak kârlılığı yüzde 35,5 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılının tamamında ise bu oran yüzde 58,2 olmuştu.

Aktif kârlılığı ise bu çeyrekte yüzde 3,5 oldu. Bankanın serbest karşılık tabanı ise 2022 yılında 8,5 milyar TL olurken 8,5 milyar TL serbest karşılık bakiyesine göre düzeltildiğinde 2023 Mart itibarıyla özkaynak kârlılığı yüzde 30 olarak hesaplandı.

Bankanın yılın ilk çeyreğinde swap maliyeti dahil net faiz geliri geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yıllık bazda yüzde 76 artışla 18,1 milyar TL olurken swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise son çeyrekte, bir önceki çeyrekteki yüzde 7,5’ten yüzde 6,4’e geriledi. Kümüle net faiz marjında TÜFEX etkisi yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Bankanın mevduatları ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 11,5 ve kredileri aynı dönemde yüzde 8,2 büyüdü. TL kredilerde çeyreklik büyüme yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.

2022 sonunda 278,3 milyar TL seviyesinde bulunan bankanı toplam menkul kıymetleri çeyreklik bazda yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle 334,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Menkul kıymetlerin yaklaşık yüzde 80’ini TL bazlı menkul kıymetler oluşturdu. TL menkul kıymetlerin 116,2 milyar TL’si TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden oluştu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 692 milyon TL olan net ücret ve komisyon geliri 2022 yılının son çeyreğinde 5 milyar 403 milyon TL’ye yükselmişti. Net ücret ve komisyonlar bu yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 14 artışla 6 milyar 154 milyon TL’ye yükseldi. Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Faaliyet Giderlerine oranı, 2023 Mart sonu itibarıyla yüzde 36,5 oldu.

Bankanın solo rakamlara göre çekirdek sermaye oranı ve ana sermaye oranı yüzde 17,4 olurken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece tüm oranlar 2022 yılı minimum yasal limitlerinin üzerinde kaldı.

Loading