Veterinerlerden Ankara çıkarması!

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey’i, veterinerlerin sorunları için Ankara buluşması düzenledi. Ulus’ta toplanan çok sayıda veteriner hekim, yaptıkları basın açıklaması ile yaşadıkları sorunlara çözüm istedi.

AYSEL KANBER

Veterinerler, talepleri ve sorunlarına çözüm için Ankara’da toplandı. TVHB Merkez Konseyi’nin düzenlediği Ulus buluşmasında çok sayıda veteriner hekim bir araya geldi. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yaşadıkları sorunları ve taleplerini basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

TVHB açıklaması:

TVHB ve Veteriner Hekim odaları olarak üyelerimizle birlikte Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz.

Yaşanan afet sonrası ulusça gösterdiğimiz dayanışma bir nebze olsun yaralarımızın sarılmasına vesile olmuş, bu çerçevede TVHB ve Veteriner Hekim Odaları olarak başlattığımız dayanışma meslektaşlarımız ve paydaşlarımızın katkısıyla büyümüştür. Dayanışmaya katkı veren “biz de varız” diyen herkese kamuoyunun önünde tekrar teşekkür ediyoruz.

Mesleki camiamızın bildiği üzere bu toplanma kararı afet öncesi verilmiş, 26 Şubat’ta bu alanda yapılacak eylemde mesleki hak ve yetkilerimiz dile getirilecekti. Ancak yaşanan büyük afet nedeniyle önceliğimiz değişmiş, toplanma günü olarak Dünya Veteriner Hekimler Günü seçilmiştir.

Mazeretler ciddiyetten uzak…

Veteriner hekimler olarak çok uzun zamandır, yaşadığımız hak kayıplarına, ötekileştirilmeye ve yok sayılmaya rağmen özveri ve sabırla görevimizi yapmaya devam ettik. Çünkü üstlendiğimiz görevlerin ihmal edilmesi, Ülkemize kattığımız ekonomik değerler bir yana, insan sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve sağlıklı hayvansal gıdaya erişim ile hayvan sağlığı, refahı ile çevre sağlığı gibi hayati alanlarda ciddi sorunlara neden olacaktı. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen ücretlerimiz ve özlük haklarımız açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir.  Farklı meslek gruplarına yapılan iyileştirmelerde veteriner hekimler kapsam dışı bırakılırken öne sürülen mazeretler ciddiyetten uzak, adeta maksatlı bir hal almıştır. Geldiğimiz noktada, insanca yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu nedenle; Mesleğimizin yıllardır yaşadığı hak kayıplarını, bunun toplum, hayvan ve çevre sağlığına muhtemel etkilerini kamuoyuyla paylaşmak ve dikkatlerini çekmek istiyoruz. 

Bildiğiniz üzere veteriner hekimler birçok alanda çalışmaktadır. Özellikle kamuda çalışan veteriner hekimler yaklaşık son 30-35 yıldır her geçen gün hak kayıpları yaşamış, sorunlar dayanılmaz noktaya gelmiştir;

Hak kayıpları…

Kamu veteriner hekimlerinin yaşadığı hak kayıplarını özetlemek gerekirse;

 • 1949 yılında beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı, 2006 yılında “diğer sağlık mesleği mensuplarına verilmediği için “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, ancak diğer meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamış ve hakları iade edilmemiştir.
 • Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında doktor ve diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilmesine rağmen, veteriner hekimler kapsam dışı tutulmuşladır. Emekli maaşında en az 9000 TL farklılıklar meydana gelmiştir.
 • Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı karar ile Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Mühendislerin Özel Hizmet Tazminatları 120 puandan 165 puana çıkarılmış, Veteriner Hekimlerin 135 olan özel hizmet puanında herhangi bir artış yapılmamıştır.
 • 11.2011 tarihli 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190 ve diş hekimlerine 185 puan uzman eczacılara 185 puan verilirken Veteriner Hekimlere 160 puan verilmesi ile de ayrı bir mağduriyete neden olunmuştur.Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden ise hiç söz edilmemektedir.
 • Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir.

Tüm bu hak kayıpları sonucu, sağlık hizmeti sınıfındaki diğer mesleklerle maaş uçurumu oluşmuş, 5 yıl eğitim alan veteriner hekimlerle Tarım ve Orman Bakanlığında beraber çalıştığı diğer meslek mensupları aralarına da ciddi farklar oluşmuştur.

Önemle belirtmek isteriz ki; diğer mesleklerle yapılan kıyaslama sadece kayıplarımızın açıkça anlaşılması için yapılmıştır. Büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm meslek mensuplarının daha insanca yaşam ve çalışma şartlarını hakkettiklerine gönülden inanıyoruz.

Kamu veterinerleri için talepler…

Kamu veteriner hekimleri için taleplerimiz şunlardır;

 • Elimizden alınan fiili hizmet zammı ayrım olmadan bütün veteriner hekimleri kapsayacak şekilde , her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir.
 • Emekli veteriner hekimlere (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.
 • Özel Hizmet Tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır.
 • Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yaralanmalıdır.
 • Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7200’e çıkarılmalıdır.

Loading