Ülker’den birleşme kararı

Ülker Bisküvi, bağlı ortaklığı Biskot Bisküvi ve Ülker Çikolata ile devralma suretiyle birleşecek.

Ülker Bisküvi, bağlı ortaklığı Biskot Bisküvi ve Ülker Çikolata ile devralma suretiyle birleşme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesiyle SPK’ya başvuru yapıldığı belirtilirken; birleşme kapsamında Ülker Bisküvi’den herhangi bir kaynak çıkışı gerçekleşmediği belirtildi.

Ülker’den  yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile aynı sektörde (imalat) faaliyet gösteren yurt içindeki bağlı ortaklıklarımızdan Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%73,92’si Şirketimiz’e ait olan) ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş (%91,67’si Şirketimiz’e ait olan)’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle halka açık Şirketimiz bünyesinde daha odaklanmış bir yapı içerisinde faaliyetlerimizi sürdürerek, kurumsal yönetim, verimlilik ve etkinliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (“Şirket”) bünyesinde birleşilmesine; birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2022 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz Ülker Bisküvi nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Ülker Bisküvi paylarından, Şirketimize devrolacak Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin belirlenmesinde, SPK’nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınmasına; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu birleşme kapsamında Ülker Bisküvi şirketinden herhangi bir kaynak (nakit vb) çıkışı gerçekleşmeyecektir.

Loading