İsrail ne zaman kuruldu?

Çeşitli imparatorlukların egemenliği altına giren ve çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu İsrail, 1948’de kuruldu.

İsrail Filistin adıyla bilinir ve Museviler’ce “arz-ı mev’ud” sayılan topraklarda milletlerarası yahudi örgütlerinin uzun ve mücadeleli politikası sonucu 1948 yılında kuruldu. İsrail’in resmi dili İbranice ve Arapça’dır. İsrail’de konuşulan İbranicenin ve İbrahimi dinlerin doğduğu yerdir. Sınırları, kuruluşundan beri üç yönden etrafını çevreleyen Arap ülkeleriyle yaptığı dört savaş neticesinde büyük değişimlere uğradı. Birleşmiş Milletler, 1947’de İngiliz mandasındaki Filistin topraklarının yaklaşık yarısı ile güneydeki Necef çölünün Akabe körfezi kıyılarına kadar uzanan büyük bir kısmının kurulacak yahudi devletine verilmesini planlanmıştı. İngilizler’in çekilmesi ve İsrail Devleti’nin ilânı üzerine savaş başladı ve savaş sonunda Batı Şeria toprakları, Kudüs şehrinin doğu yarısı ile Nablus, Halîl ve Gazze Şeridi dışında Filistin’in hemen tamamı İsrail’in eline geçti.

1967 savaşından sonra işgal edilen topraklar İsrail Devleti’nin bir parçası olarak sayılmaz. 1998’de nüfusun 5.740.000 olduğu İsrail’de, toplam nüfusun % 80,5’ini yahudiler, % 14,6’sını müslümanlar oluşturur; ayrıca % 3,2’si hristiyan ve % 1,7’si Dürzî’dir. İsrail Arapları’nın nüfusu 1948 yılından bu yana her on yılda yaklaşık % 50 artmakta, ancak toplam nüfusa olan oranı ülkenin dışarıdan yahudi göçü alması sebebiyle dalgalanmalar göstermektedir.

 Çeşitli imparatorlukların egemenliği altına girmesine ve farklı birçok etnik unsura ev sahipliği yapmasına rağmen, Yahudi-Roma Savaşına kadar, antik İsrail ağırlıklı olarak Yahudi’ydi. Sonrasında, Galilee hariç, birçok bölgede Yahudiler azınlık olarak kaldı. Bölge 3. yüzyıl itibarıyla giderek artarak Hristiyanlaştı ve 7. yüzyıl fethinden 20. yüzyılın ortasına kadar Müslümanlaştı. Tarih boyunca çeşitli Yahudi devletler doğmuştur. Başlangıçta, Musa önderliğinde Mısır’dan çıkan İsrailoğulları Kenan topraklarına yerleşti. Uzun yıllar yan yana yaşayan İsrailoğulları’nın on iki kavmi birbirlerinden bağımsız olarak yaşıyordu. Dışarıdan gelen tehditler karşısında Şaul’un krallığı altında bu on iki kavim birleşip MÖ 1050’de İsrail Krallığı adında tarihte ilk defa bir Yahudi devleti kurdu.  Davud ve Süleymanın da krallığını yaptığı bu devlet, Süleyman’ın MÖ 930’da ölümünden sonra ikiye bölündü. İkiye bölünen bu devletin biri işgalle ve diğeri de Babil İmparatorluğu’na yenik düşerek son bulunca tekrar bir Yahudi devleti kurma hayaliyle yaşayan Yahudiler yaklaşık iki bin sene beklemek zorunda kaldıktan sonra ve bu hayallerini 14 Mayıs 1948’de İsrail’in kurulmasıyla gerçekleştirdiler.

Loading