Millet İttifakı başaracaktır…

Türk halkının bu tarihimizin en başarısız, en baskıcı, en müsrif, en şaibeli, ağzı en bozuk, en kavgacı, en kamplaştırıcı, en kindar, tüm kurumların dini, milli ve manevi değerlerin içini boşaltan, liyakat, istişare, ilmi gerçekler, planlama, fizibilite vb. kavramlardan uzak, en kendini beğenmiş, iktidarından kurtulma şansı doğmuştur. Hepsi değerli 6 lider, bir ümit ışığı olmuştur. İktidarının besleme medyasının ve trollerinin, tüm yalan, iftira, saldırı ve tenkitleri mesnetsizdir. Hiçbir etki doğurmayacaktır. Canından bezdirdikleri halktan iltifat göremeyecektir.

 • Neymiş? Koalisyonlar başarısız olurmuş. Kesinlikle hiçbir iktidar sizden daha başarısız olamaz. Kaldı ki mevcut iktidar da bir koalisyon değil midir? Hem de daha önceleri kendilerine en ağır hakaretleri ve suçlamaları yapanlar ile ortaklık halindedir. MHP, BBP, Doğu Perinçek, Süleyman Soylu, Numan Kurtuluş vb. ile birlikte değil misiniz? Hepsi de kendilerini yetkili görmektedirler. Ve tek adam sisteminin sebep olduğu feci tablo ortadadır.
 1. Millet İttifakının avantajı ve üstünlüğü kalitesindedir. Zira 6 lider de, fevkalade liyakatli, vatansever, bilime, istişareye, liyakate, planlamaya, şeffaflığa inanmış, tecrübeli ve dürüst kişilerdir. Hepsinin partisinde (Birçoğunu yakından tanıdığım) fevkalade dürüst ve liyakat sahibi kişi mevcuttur. Kaldı ki bu iktidar, politika dışında kalan kesimdeki ve yurtdışındaki süper beyinleri de değerlendirebilecek kapasitededir.
 2. Millet iktidarı en kısa sürede, Hukuk düzenini, adil ve tarafsız yargıyı, en geniş biçimde demokrasiyi, fikir, ifade, inanç ve teşebbüs hürriyetlerini, can ve mal güvenliğini, dürüstlüğü, şeffaflığı, hesap verilirliği, titiz denetim mekanizmasını gerçekleştirecektir. Bu tablo hizmet arzusu taşıyan herkesi şevklendirecektir. Hizmete yönlendirecektir.
 • Bu iktidar, 20 yıl içinde tüm kaynakları israf etmiş, yağmalatmış, yandaşlarına akıtmış ve tüketmiştir. Yeni iktidarın, Millet İttifakının bu enkaz tablosunu düzeltmek ve başta deprem felaketini yaşayanlara her türlü imkanı sağlamak için çok ciddi kaynaklara ihtiyacı olacaktır. Bunun için çok fazla gayret gösterilmesi, planlama, fizibilite vb. konulara ağırlık verilmesi gerekse de imkansız değildir.
 1. Rüşvet, torpil, ihale yolsuzlukları sona erince, yap-işlet soygunu bitince, birçok yerden maaş ve ücret alan sülüklerin, yandaş medyanın ve trollerin, cennet pazarlayan oy satan cemaatlerin, kuruluşların, bankamatiklerin hortumları kesilince, muazzam bir kaynak doğacaktır. Niçin yangından mal kaçırır gibi, çürük zeminlere inşaatlar başlatılmış?
 2. Kanal İstanbul vb. anlamsız yatırımlar sona erdirilecektir. (Bu arada her derdi hallettik ve at ithal ediyoruz.)
 3. Başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere, tüm kuruluşlar ve bakanlıklar, ciddi bir tasarruf uygulamasına girecektir. Uçak, helikopter, makam araçları, koruma ordusu, danışman taburları, bir ailenin saltanatına tahsis edilmiş saraylar ve köşkler, hesapsız tanıtım giderleri, kamunun vatandaşlara ödediği astronomik kiralar, hesapsız kitapsız seyahat giderleri, (Başta beşli çete olmak üzere) yandaşlara sağlanan teşvikler, vergi, ceza vb. afları sona erecektir. (Depremzedeler için içte toplanan ve dışarıdan gelen yardımlarla, mağdur kardeşlerimize, çok ciddi destek sağlanacaktır.)
 4. Varlık fonu, lağvedilecek, zarar eden kurumlardan hesap sorulacaktır.
 5. Faiz, vergi, maliye, teşvik politikaları düzene girecektir. (Bizim Refah-Yol iktidarında yaptığımız gibi) Havuz sisteminin getirilmesi ile birlikte “Havuz Sistemi”nin getirilmesi ile borçlanma ihtiyacı azalacak, faiz giderleri de düşecektir. Halkın sırtına astronomik bir yük getiren, “Kur korumalı mevduat sistemi” kaldırılacaktır. Merkez Bankası ehliyetli ellere teslim edilecek inatla sürdürülen ve bankalara avanta sağlayan faiz sistemi, ıslah edilecektir. Maliye Bakanlığı eskiden olduğu gibi, liyakatli ellerde eski gücüne kavuşacaktır. İlk etapta “adil, yaygın ve katlanılabilir” bir vergi düzenini sağlayacak, reformlar yapılacaktır. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun, Teftiş Heyetinin, Gelirler Kontrolörlüğünün tekrar kurulması ile denetim güçlenecektir. Hortumlanan 418 milyar doların peşine düşülecektir. Beş yıldır ödenmesi vaat edilen 438,4 milyar TL ödenmeyecektir.
 6. GAP’ın sulama projesinin ikmali ile 1,7 milyon hektar arazi suya kavuşacak; tarımda ciddi bir üretim ve istihdam artışı sağlanacaktır.
 • Ve daha birçok icraatlar yapılacaktır.

Ey yandaşlar: Yönetim bilimi, “Katılımcı Yönetimi” savunuyor. Siz ise “despotik, anti demokratik, sadece eşi dostu kayıran, devamlı kavga eden” bir ucube rejimi savunuyorsunuz. 20 yılda çar-çur edilen 2 trilyon 726 milyar doların hesabını sormuyorsunuz. Şu afette yaşanan başarısızlıkları bile tenkit etmiyorsunuz. Yüce Rabbim (cc) hepinize basiret versin. Kul hakkına tecavüz, şirk vb. günahların denetçisi olmaktan kurtarsın.