Depremden etkilenmemeleri için çocukları ekrandan uzak tutun

Özel Egepol Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ege Ece Birsel, ülkemizde önemli can ve mal kayıplarına neden olan deprem afetinin özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde psikolojik travmalara yol açtığını belirtti.

Çocuklar ve ergenlerin doğal afetlerden psikolojik olarak daha fazla etkilendiğini ifade eden Birsel, çocukların afet görsellerinden etkilenmemeleri için ekranlardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Ege Ece Birsel: “Yaşanan bu depremin yıkıcı etkisinden sonra öncelikle çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, sonrasında ise psikolojik sürecin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuklarda baş etme mekanizmaları ve problem çözme becerileri daha tam gelişememişken, depremle birlikte yaşanan tüm duygusal durumlar daha da yoğun hissedilebilmektedir. Deprem bölgesinde olmayan çocuklar için ise, öncelikle teknolojinin kullanım yaşının giderek düşmesi ile doğal afet videolarının ve olayla ilgili yanlış ya da uygunsuz görüntülerin de hızlı bir şekilde yayılması sosyal medya kullanan çocuk ve ergenlerin olumsuz etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple çocuklarınızın afet görüntülerine sık maruz kalmasını engellenmesi ve deprem konusunda çocukların anlayabileceği seviyede eğitici görsellerin yaygınlaştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

PSİKOLOJİK İLK YARDIM YAPILMALI

Uzman Klinik Psikolog Ege Ece Birsel, afet sonrası oluşabilecek ruhsal travmalarda, uzman psikologlar dışında da müdahil olan tüm sağlık çalışanları tarafından gösterilen empatik yaklaşımla psikolojik ilk yardımın başlatılmasının önemini vurguladı.

Birsel sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklara güvende olduklarını hissettiren bir alan oluşturulduktan sonra, etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyanların desteklenmesi, etkili bir iletişim kurmak ve iletişime açık olmalarını sağlamakla başlar. Olabildiğince hızlı bir şekilde çocukla ilgili yeterli bilgi toplamak, izlemek ve hazırlık yapmak gibi aşamaları takiben çocukla bağ kurmak için çaba sarf etmek ve yöntem belirlemek gereklidir. Çocuklar bazen anlamlandıramadıkları şeyleri kendi suçları gibi görme eğiliminde olabilirler. Bu yüzden yaşananların doğru bir yaklaşımla anlatılması çok önemlidir. İletişim sağlandığında çocukların yaşanan doğa olaylarının ve sonuçlarının onların suçu olmadığını irdelemelerine yardımcı olmak, adaptasyon sürecinde tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı konusunda güven sağlamak psikolojik ilk yardımın temelini oluşturmaktadır”