Ocak ayında cari açıkta rekor

Merkez Bankası, ocakta ayında cari denge 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2023’te cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar oldu. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023’ün ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ocakta 12 milyar 431 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi ocakta 381 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Açıklanan verilere göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 223 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 490 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon dolarlık net net alış, hisse senedi piyasasında ise 486 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 4 milyar 58 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 947 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ocakta net 9 milyar 341 milyon dolarlık ne azalış oldu.