İKSV’den yeni proje

İKSV, AB desteğiyle kültür, diyalog ve destek programları içeren bir projeye başlıyor.

Temel amaçları doğrultusunda Türkiye’de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetler yürüten İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle, kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir projeye başlıyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve iş birliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK’larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon Avro hibe desteği sağlanacak.

Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Proje, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla destekleniyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın ayrıntılarını duyurmak üzere İKSV’de bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Görgün Taner

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner konuşmasında şunları söyledi:

“Hepimiz, yaşanan felaket nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Bölgedeki paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, bölgedeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nun yanı sıra ülke çapındaki en önemli çalışmalarımızdan biri de uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı olacak. Hepimiz biliyoruz ki kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden iş birliği ve dayanışmayı öne çıkaran bu kapsamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal dayanışma ve sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra özellikle kültür politikalarının oluşturulmasında yerel yönetimler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi de çok büyük önem taşıyor. Bu ortak hedefle projemize iştirak eden Marmara Belediyeler Birliği’ne de ayrıca teşekkürler.”

Cemil Arslan

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle derin bir acının içerisinden geçiyoruz. Marmara Bölgesindeki belediyeler olarak afet bölgesindeki belediyelerle ihtiyaçları karşılamak adına sürekli iletişim ve koordinasyon halindeyiz. Kentlerde kültürel hizmetlere erişim ve süreçlere katılımın başat aktörlerinden olan yerel yönetimlerin kültür kurumlarıyla el ele çalışması hem kültür politikalarının geliştirilmesinde hem de kültüre erişim ve katılım için gerekli fırsatlar ve kaynakların sunulmasında kilit rol oynuyor. İşte tam da bu sebeple Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı’na iştirak etmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bizleri bu çalışmaya dahil eden İKSV’ye ve projeyi mümkün kılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na teşekkür ediyoruz” dedi,

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında tasarlanan, “Hibe,” “Diyalog” ve “Öğrenme” olmak üzere birbirini tamamlayacak üç eksende hayata geçirilecek Ortaklaşa Programı’nı Proje Yöneticisi H. Selen Akçalı ile İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece anlattı.