Kadın istihdamına eğitim desteği

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) tarafından eğitim ve istihdamın dışında kalan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirmek, çözümler üretmek ve bu alandaki kadın sayısını düşürmek üzere hazırlanan “Anadolu Kadınları Haklarını Konuşuyor” Projesi’nin ‘Eğitici Eğitimleri’ tamamlandı.

İzmir’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde GİFED bünyesindeki 8 farklı ilden gelen 8 dernek üyesi 24 iş kadını 5 gün boyunca eğitim aldı.  Proje kapsamında eğitimci olan kadınlar 2023 Kasım ayına kadar bu eğitimleri kendi şehirlerindeki ne iş ne de eğitim hayatında yer alan NEET kadınlara verecekler.

4 milyon kadın ne okuyor ne çalışıyor

 “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın temel felsefesinin kimseyi geride bırakmamak olduğunu dile getiren GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların geride kalma riskinin en fazla olduğunu gruplardan biri olduğunu söyledi. 6 milyon civarında NEET gençliği olduğunu bunun 4 milyonunu genç kadınlar oluşturduğunu dile getiren Serter, “Bu felsefe doğrultusunda 5 gün boyunca zamanını, emeğini, gönlünü vererek bu amaca hizmet etmek üzere bu amaç uğruna eşitlik için, toplumsal barış için, daha iyi bir dünya için çalışan çabalayan siz değerli dostlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. 5 gün boyunca birlikte olduk. Çalıştık, düşündük, öğrendik, fikirler ürettik. NEET olan gençleri tanımak NEET olma nedenlerini ve ihtiyaçlarını anlamak üzere çok katmanlı veriye ihtiyacımız var. Bu verileri bundan sonra sizin kendi illerinizde yapacağınız eğitimler sayesinde edineceğiz. Sadece NEET olan değil, aynı zamanda NEET olmaya aday genç kadınları da önceden yakalamak ve kapsayıcı politika ve hizmetler geliştirmek üzere bu projenin önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Çözüm üreten politikalar oluşturacaklar

Proje sonrasında NEET olmanın azaltılması için bu konuyla ilgili yeni politikalar üretip, strateji önerileri hazırlamış olacaklarını ve lobicilik faaliyetleri ile hazırladıkları raporları kamu ile paylaşacaklarını vurgulayan Serter, hem önleyici hem de çözüm üreten politikalar oluşturacakları söyledi. Ne eğitimde Ne istihdamda olmamanın (NEET) gençler için, sosyal dışlanma riskinin yanı sıra üretken kapasitelerini kullanmamaları ve bunların kaybı anlamına da geldiğini açıklayan Serter, şöyle konuştu: “Öncelikle kadınlarda toplumsal ve siyasal katılımı ve ruh sağlığını da etkiliyor. Uzun süreli izler bırakıyor. Bu projemiz NEET genç kadınları için aynı zamanda bir teşvik programı olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı çerçevesinde NEET gençlerini 2023 yılında yüzde 20’ye düşürmek üzere hedef koymuş olup bu proje bu hedefe de hizmet etmesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Eğitimci Eğitim ve istihdamda yer almama nedenlerini sorgulayıp, eğitim ihtiyaç analizi de yapılabilir. Buna göre başka çözüm projeleri ortaya çıkabilecektir.”