Acele etmeden kalıcı modern kentler inşa edelim

Deprem sonrası yeni yerleşim yerleri ve inşaatların başlaması konusunda planlama çalışmaları memnuniyet verici. Ancak İnşaatların başlamasında aceleci davranıldığı gözlemleniyor. Son yıllarda şehir planlamalarımız güncel ihtiyaçları karşılayamamış devamlı değişikliklere uğratılmıştır. Yapbozlarla hem zaman hem de yatırımlarımız boşa gidiyor. Şimdi mükemmeli yapma fırsatı var.

Güneydoğu illerimizde Babil ile başlayan şehir planlama örnekleri var. Ege bölgesinde Milet’ liHippodamos’ un ızgara kent planlamaları şehir planlamacılarına örnek gösterilir. Georges Eugène Haussmann tarafından 1850’li yıllarda gerçekleştiren Paris kent planlaması bugüne kadar değişmeden muhafaza edilmiştir. Bugün biz de bunu başarabiliriz.

Ebediyete intikal eden afetzedelerimize rahmet, milletimize baş sağlığı temenni ediyorum. Hayatta kalan milyonlarca afetzedeye yaşam olacak modern kentleşme için de çağrıda bulunmak istiyorum; Gelecekte ihtiyaçlarına cevap verebilecek örnek kentleri kurmaya iyi bir planlamayla afet bölgelerimizden başlayabiliriz. Deprem fırtınalarının devam ettiği bu süreci tapu kadastral planların hukuki alt yapısını tesis etmek için ve kent planlamalarının alt yapı hazırlıkları için kullanabiliriz.

Bu ülke bizim, depremleri de kaderimiz. Kaderimizi sağlıklı mutlu günlere taşımak için; Bilim insanlarını dinleyip harita, jeoloji, inşaat, çevre mühendisleri mimar ve şehir plancılar, ziraat mühendisleri, sosyologlar ve bölgenin özelliklerine göre diğer meslek gruplarının da görüşünü alarak deprem bölgelerinde iyi bir planlama yapmalıyız. Bunun koordinasyonu için acilen bir devlet bakanlığı görevlendirilmelidir.

Ne olur acele etmeyelim günümüzün sosyal ihtiyaçlarına göre binalarımızı, sosyal tesislerimizi, sağlık ve eğitim tesislerimizi sportif ve kültürel yaşam alanlarımızı, geniş caddeleri, yap boza izin vermeyecek şekilde alt yapıları, yeşil alanları, otoparkları, toplanma alanlarını, yeniden yapılandıralım.

Özetle cumhuriyetimizin yeni yüzyılımızda insanlarımızın güvenli mutlu yaşayacağı depreme dayanıklı örnek kentler inşa edelim. Bunu başaran yöneticiler yüzyıllarca taktirle anılacaktır.