ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan Nepal’e atandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo tarafından ILO Nepal Ofisi Direktörü olarak atandı.

Türkiye dışındaki bir ülkede ILO’yu temsil edecek ilk Türk olan Numan Özcan, 1 Nisan 2023 tarihinde yeni görevine başlayacak. 

7 Ocak 2015 yılından beri görevde olan Numan Özcan döneminde ILO Türkiye Ofisi dikkate değer bir büyüme ile ILO’nun dünyadaki en büyük üç ofisinden birisi oldu. Söz konusu dönemde, çalışan sayısı 10 kat, Türkiye’ye getirilen kalkınma fonu miktarı 50 kat arttı. Halen devam etmekte olan pek çok proje ile, 150 milyon USD’nin üzerinde bir kaynak, Türkiye’de insana yakışır işlerin artırılması ve çalışma yaşamında temel hakların desteklenmesi için kullanıldı.

Bu dönemde, çocuk işçiliğiyle mücadele, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve genç istihdamı, mültecilerin işgücü piyasasındaki durumu, çalışma yaşamındaki temel ilkeler ve haklar, iş teftiş sisteminin güçlendirilmesi ve sosyal diyalog ön plana çıkan çalışma alanları oldu. Tüm bu çalışmalar, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal ortaklar olmak üzere, pek çok kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. ILO Türkiye Ofisi yürüttüğü programlar, ortaya koyduğu raporlar ve hak temelli yaklaşımı ile çalışma hayatının merkezinde yer alan bir kurum oldu.  

Görev değişikliğini değerlendiren Özcan, “Türkiye’de yaşayan herkesin çalışma yaşamındaki haklardan daha çok yararlanabilmesi ve insana yakışır işlere erişebilmesine katkı sağlayabilmişsem ne mutlu bana. Kendi ülkesine ve insanına hizmet etme ayrıcalığı ve şansını yakalamış bir Birleşmiş Milletler çalışanı olarak, bir yandan gurur ve mutluluk duyarken, diğer yandan bu tecrübeyi başka ülkelerin kalkınması için kullanabilecek olmaktan da heyecanlıyım” diye konuştu.