YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi yok

Hiç şüphesiz Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Ölenlerimize rahmet dilerken, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Seçimler hukuksal olarak zamanında yapılmalıdır. Öncelikle bir hususun altını çizmek isterim. Kurtuluş savaşı öncesi, o günkü çok ağır şartlara ve ülke işgal altında olduğu halde Atatürk, kongreler yapmış ve bu kongrelerin delegelerini seçimle tespit etmiştir.

Yani kurtuluş savaşı öncesi olmasına rağmen Atatürk seçimler yapmıştır.

Anayasal emre gelince…

Madde 78 “savaş halinde seçimlerin bir yıl ertelenebileceğini” düzenlemiştir. Demek ki Anayasa başkaca bir sebep saymadığına göre sadece “savaş” halinde TBMM kararı ile seçimlerin bir ertelenebileceğini amir hüküm olarak düzenlemiştir.

“Savaş” halinin gerekçeleri de TBMM ye gönderilecek Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde açıklanacaktır.

Seçimlerin “iptali” ile “ertelenmesi” farklı konulardır. “İptal” yapılmış bir seçimin hukuksal eksiklikler sebebi ile YSK tarafından yok sayılmasıdır. Bu hususta YSK yetkilidir.

“Erteleme” ise önceden yasal olarak belirlenmiş bir seçim tarihinin Anayasal hüküm gereği ileri bir tarihe alınmasıdır ki bu konuda yetkili merci TBMM’dir. Başkaca hiçbir kurum ve kuruluş kaynağın anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Bu sebeple YSK’nın gerekçesi ne olarsa olsun seçimleri ileri bir tarihe alma gibi bir yetkisi yoktur.

Sonuç olarak.

Bir örnek aranıyorsa, Atatürk Kurtuluş Savaşı öncesi seçimleri yapmıştır. Anayasa 78. madde sadece “savaş” halini düzenlemiş ve bu halde seçimlerin ertelenebileceğini hükme bağlamıştır.

YSK’nın seçimleri erteleme gibi bir yetkisi yoktur. Sonuç olarak seçimlerin yapılmasının son tarihi 18 Haziran’dır. 78. maddenin uygulanmasını gerektirecek bir durum olmadığı sürece.

 

Loading