Seçimleri erteleyerek yeni bir tartışmaya yol açılmamalı

Seçimlerin ertelenmesini zorunlu kılacak olanağın takdiri iş başındaki hükümete aittir. Onların iyi veya kötü niyetli davranışları sonucu belli eder. O nedenle bir şey söylemek bu koşullarda olanaklı değildir ama kanımca seçimlerin ertelenmesini gerektirecek bir durum yoktur. Bu tür doğal afetler dünyanın her yerinde, her zaman olabilir. Bunları göğüsleyip atlatmak da bir başarı ve ustalıktır. Bir yurtseverliktir. Buna hepimiz katlanacağız. Doğal felaket, yapacak bir şey yok. Ancak seçimleri ertelemek siyasi bir takdire bağlıdır. Bugünkü koşullarda seçimlerin ertelenmesini gerektirecek bir neden görmüyorum. Üstelik seçimlerin olmasına daha zaman da var. O zamana kadar hiç istemediğimiz olayların yaraları da olabildiğince, elden geldiğince sarılır. Seçimleri ertelemenin hiçbir yararı yoktur. Zaman kazanmak için, siyasetin kendi çıkarları için bir araç sayanların başvurdukları yoldur. Bu bakımdan olacağını da sanmıyorum.

Bugünün koşullarında, arada daha zaman da var. Nasılsa yaralar sarılacak gereken önlemler alınacaktır. Seçimlerin ertelenmesinin yararlı olduğunu sanmıyorum.

Seçimlerin ertelenmesi siyasi tartışmalara, karışıklıklara yol açabilir.  Türkiye’nin bugünkü toplumsal ortamında böyle çekişmelere verecek zamanı, ödünlere yeri yoktur. Biz toplumsal barışı korumak durumunda olan insanlarız. Ne kadar toplumsal barışı koruyabilirsek o kadar düzen, o kadar aydınlık, o kadar huzur olur. O bakımdan seçimleri erteleyerek yeni bir tartışmaya yol açmanın yararlı olduğu kanısında değilim.

Loading