Seçim ertelemeyi gerektirecek bir neden yok

Cumhuriyetimizin 100. yılının en önemli siyasî olayı, Anayasa’nın 77. maddesi uyarınca ‘beş yılda bir aynı günde yapılan’ TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır.

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6. maddesinin II. fıkrasına göre ‘Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren beş yılın dolmasından önceki son pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.’Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından aynı yönde bir hüküm, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesinin 3. fıkrasında yer almaktadır.

Bu hükümlere göre önümüzdeki milletvekili genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gereken tarih 18 Haziran 2023 Pazar, seçimlerin başlangıç tarihi ise 17 Nisan 2023 günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı, ama ne Meclis, ne Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir erken seçim kararına dönüşmeyen 14 Mayıs 2023, artık seçimlerin yapılabileceği tarih olmaktan çıkmıştır. 

Anayasa’nın 78. maddesine göre ‘Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.’ Bu hüküm açıktır. Art arda iki depremle büyük bir felâket yaşadık; ama olağanüstü hâl ilânına da neden olan bu tabii afet savaş değildir. Dolayısıyla bu maddeye göre seçimleri ertelemeye olanak olmadığı gibi; bunun için Anayasa’ya –geçici madde biçiminde de olsa– yeni bir hüküm koymaya gerek yoktur. 

Şüphesiz, başta deprem bölgesindeki insan kayıplarımız, illerin nüfuslarındaki ve yerleşim düzenindeki değişiklikler, seçmen kütüklerinin buna göre düzeltilmesini, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarının Yüksek Seçim Kurulu’nca yeniden belirlenmesini gerektirecektir. Ama önümüzde 18 Haziran 2023’e kadar, 17 Nisan 2023’e kadar 2 ay var. Bu süre içinde seçimler için gerekli hazırlıklar yapılabilir; siyasî partiler Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını belirleyebilir; partiler ve bağımsız adaylar seçim çalışmalarını yapabilir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9. maddesi ile Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesinin 6.fıkrasına göre seçim kanunlarında yazılı süreleri kısaltarak uygulamaya yetkilidir.

Kısacası, önümüzdeki 28. dönem milletvekili genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri, Anayasa ve yasaların gerektirdiği tarih olan 18 Haziran 2023 günün yapılmalıdır. Ertelemeyi gerektirecek bir neden yoktur. Seçimler için yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar için önümüzde yeterli zaman vardır.