Başımız sağ olsun… (2)

B-YAPILMASI GEREKENLER:

1)            Mevcut fay hatları dikkate alınarak, tüm illerde, “Deprem Master Planları” yapılmalıdır. Partizanlık, yandaşlık, rant amacı değil, ilmi esaslar hakim kılınmalıdır. Konuyla ilgili, bilim adamları ve üniversiteler ile işbirliği yapılmalıdır. Zemin etütleri titizlikle yapılmalıdır. İnşaatların depreme dayanıklı olarak yapılması titizlikle yapılmalıdır. İnşaatların depreme dayanıklı olarak yapılması titizlikle denetlenmelidir. Tavizsiz davranılmalıdır. Aksi durumlar için, ağır cezalar getirilmelidir.

2)            Askerimizin deprem anında, hemen sahaya inmesini sağlayan “Emasya Protokolü” tekrar ve hemen yürürlüğe sokulmalıdır. Bu protokolün iptali çok vahim bir hatadır.

3)            Tüm illerde, valilik, belediye, silahlı kuvvetler, özel sektörün yer alacağı, tüm makine ve ekipmanı devreye sokacak aksaksız bir işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak “Acil durum planı” yapılmalıdır. İhtiyaç anında kullanılacak, iş makineleri, jeneratörler, her türlü kurtarma aracı, konteynır, çadır, seyyar duş, tuvalet, mutfak, battaniye, giyecek, gıda, sahra hastanesi, tüplü ısıtıcı vb. stoklar ihdas edilmelidir. Gemilerin ve tren vagonlarının, barınma ve tedavi amaçlı olarak kullanılması planlanmalıdır. Toplanma bölgeleri iyi korunmalıdır. Ar-Ge’ye ve bilime önem verilmelidir. Barınma amacı ile camilerin, yurtların, spor salonlarının, otellerin vb. envanteri çıkarılmalıdır. AKUT yeniden ihya edilmelidir.

4)            Bağımsız hareket imkanı verilmesi gereken AFAD’a bağlı olarak; mahalle gönüllüleri ve madencilerden yararlanılmalıdır. İtfaiye Teşkilatları titizlikle eğitilmelidir.

5)            Deprem fonu ihdas edilmelidir. (Eski deprem vergisi gibi, başka yerlerde kullanmamak şartı ile) su, doğalgaz, elektrik, jeotermal faturalarına, maç, sinema, tiyatro vb. biletlere, şans oyunları kuponlarına vb. cüzi bir meblağ ilavesi yeterli olacaktır.

6)            Tüm ülkede erken uyarı sistemi kurulmalıdır. Böylece stratejik vanalar, anında kapanacaktır. Risk azalacaktır.

7)            Tüm kamu binaları, hastaneler, okullar, köprüler, barajlar, hava alanları, alt yapı tesisleri ve tüm yapı stoku kontrol edilmeli, depreme dayanıklılık testleri yapılmalıdır.

a-            Elbette, daha birçok tedbir düşünülebilir. İktidarların, ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunu idrak etmesi şarttır. Halkımız da tek adam iktidarının ne kadar başarısız olduğunu iyice anlamalıdır. Aksi halde, bu kadar feryatlar olmazdı ve depremzedeler bu hallere düşmezdi, sahipsiz kalmazdı.

b-           Neymiş? “Devletin bütün imkanları seferber edilmiş”miş? Devlet millet için vardır. Bir hükmi şahsiyettir. Her şey milletin malıdır. Bir şey bağışlamıyorsunuz. Zaten millete ait olanı veriyorsunuz. Onu da başaramıyorsunuz.

c-            Elbette, hırsızlık, yağmacılık, kara borsacılık yapmak isteyen, yardımların önüne üşüşen şerefsizlere fırsat verilmemelidir.

d-           Baskılara, kısıtlamalara, bu başarısızlık ve acizlik tablosu gizlenemez.   Hele hele partizanca davranışlar hiç affedilemez.

Loading