Bu seçimi ikinci seçim olarak kabulde hukuksal zaruret var

Tartışılan konu veya konular şudur: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü defa aday olabilir mi? Şöyle ki; 2017 referandumu ile altını çizerek vurguluyorum ki, rejim değişmiştir. Yani sadece sistem değişmemiş, sadece parlamenter sisteme son verilmemiş doğrudan rejim değişmiştir. Bütün kurum ve kuruluşları ile rejim değişmiştir. Hal böyle olunca Anayasanın birçok hükmü eski deyimle mülga yürürlükten kalkmıştır.…

Read & shop