CHP’den memur izinleri hakkında teklif

Devlet memurları yıllık izinlerini biriktirebiliyor ancak birikmiş tüm izinler iki yıl içinde kullanılmazsa yanıyor.

Kanuna göre devlet memurları yıllık izinlerini biriktirebiliyor ancak iki yıl içinde kullanılmazsa yanıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan teklif ile devlet memurları yasasına, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Kullanılmayan izin hakları düşmez. Biriktirilmiş yıllık izin haklan kamu hizmetini aksatmayacak şekilde amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilir” hükmü ekleniyor.

Teklifin gerekçesinde de şöyle denildi:

“Devlet memurları kanunu, yıllık izin haklarının biriktirilmesine imkân vermekte fakat biriktirilen izinlerin iki yıl içerisinde kullanılmasını şart koşmaktadır. Yıllık izin hakkının sınırlandırılması, bu hakkın özüne zarar vermektedir. Bu yasa teklifi ile devlet memurlarının yıllık izin haklarını istisnasız kullanabilmesi amaçlanmaktadır.”

Loading