Sosyal güvenlik açıkları, EYT ve aktüeryal denge

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün 1952 tarihli “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi” ne göre sosyal güvenliğin ana unsurları şunlar; Hastalık (sağlıkla ilgili her türlü bakım gideri), hastalık (gelir kaybına neden olan risklerin karşılanması), işsizlik, malullük, ölüm ve aile yardımları temel yapısını oluşturuyor. Sosyal sigortalar temel olarak prim tabanlı bir sisteme dayanmaktadır. Türk sosyal güvenlik sisteminde…

Read & shop

Emekli komutanlara yapılanlar reva mı?

Hangi düşünceden, hangi inançtan, hangi siyasi ideolojiden yana olursak olalım; bazı olayları aklımız, vicdanımız ve insanlığımızla, hak-hukuk-adalet kavramlarına olan inancımızla, tarafsız ve somut bilgilerle değerlendiremiyorsak, tarafı olduğumuz siyasi düşüncenin telkinleriyle karar veriyorsak önce kendimizi sorgulamamız gerektiğine inanıyorum. 28 Şubat davasında, olayın üzerinden çeyrek asır geçtikten sonra mahkûm edilen emekli komutanlarımız 2022 yılı sonu itibariyle 500’ncü…

Read & shop

2023’e genel bakış

Dünya ve ülkemiz için her şeyin güzel olacağı bir yıl, elbette hepimizin dileği. Ancak bazı kötü öngörüler olsa bile, 31 Aralık 2023 gününe geldiğimizde,  tüm dinamiklerin ele alındığı bir değerlendirmede içinde her şeyin insanlık için olumlu geçmiş olacağını göreceğiz. Her şeyden önce, tüm dünyayı kötü etkileyen pandemi geride kalacak. İlkbahar gelmeden Dünya Sağlık Örgütü Başkanı,…

Read & shop