TÜİK açıkladı: İller arası 2,7 milyonluk göç

TÜİK verilerine göre, ülke nüfusu 84 milyonu aşarken, iller arası göç eden kişi sayısı ise 2 milyon 777 bin 797’ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arası göç ederken, yaşlı nüfusun arttığı belirtildi. 2021 yılında nüfusun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı, işsizlik oranı ise yüzde 10,9’a çıktı. TÜİK verilerine göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. Erkek nüfus 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101; kadın nüfus ise 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. 1935 yılında yüzde 21,2 olan ortanca yaş, 2021 yılında yüzde 33,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 1935’te yüzde 41,4 iken yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 22,4’e düştü. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 1935’te yüzde 3,9 iken 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükseldi.

Yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde; erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlara göre daha yüksek oldu. 1935 yılında yüzde 80,8 okuma yazma bilmeyenlerin oranı, yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 2,5 oldu. 2021 yılında yükseköğretim mezunlarının oranı her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5’ini erkekler, yüzde 52,5’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin yüzde 94,9’unun doğum yerinin Türkiye, yüzde 3,7’sinin ise yurtdışı olduğu görüldü. Türkiye’de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya, Irak, Suriye, Afganistan doğumlular izledi. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye’de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde; erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında; yüzde 60,7’sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6’sının kiracı olan, yüzde 8,4’ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9’unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü. Konut sayısındaki artışa karşın, mülk sahibi oranlarının geçmiş yıllara göre düşüşe geçtiği görüldü.

Loading