Kamuoyunun tepkisi olmasaydı, duruşmayı öne almazlardı

Ülkemizde cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Atatürk’ün kurduğu düzene, arkadaşlarının geliştirip yücelttiği ulusal yapımıza yönelik saldırılar sürmektedir. Dinsel sömürünün kuklaları, cumhuriyetin getirdiği evrene, onun tuttuğu güneşe inanmadıklarından kendi safsatalarını yürütmek ve onun meyvelerinden yararlanmak üzere çabalarına ara vermemişlerdir. Bugün de başımıza gelen inanç özgürlüğüne aykırı tutum ve davranışlarla cumhuriyeti gölgelemek hatta karalamaktır. Atatürk karşıtlığının tüm nedeni de onun kişiliğinden çok getirdiği düzene ilişkindir. Çünkü halkın egemenliğini öngören halktan başka bir güce inanmayan cumhuriyet sisteminin gericiler tarafından benimsenmesi olanaksızdır. Onlar inanç sömürüsü yoluyla halkın üzerinde baskı kurmakta, kendi safsatalarını gerçekleştirmek ve yürütmek için olmadık yollara başvurmaktadırlar. Bu çaba bugün bile sona ermiş değildir. İktidarın da tutumu nedeniyle kendilerine elverişli alan bulduklarını zannederler. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin getirdiği kazanımları inkar edip onun değerini bilmeyenlerdir. Bu bakımdan bize büyük sorumluluk düşmekte, kötülükleri karşılamakta, onların yaptıklarının sonuç vermemesine çalışmakta hepimiz güç birliği ve işbirliği yapmak durumundayız. O nedenle sorumluluğumuz çok ağır ve çok büyüktür.

Ülkemizde inanç sömürüsünün alabildiğine yaygınlaştığını söylemekten kaçınmamak gerekir. Çünkü bugünün iktidarı sayesinde karşısındakileri inançsızlıkla suçlayanların varlığı hepimize endişe verici sonuçları getirecekler. Tanrı bu tür kötülüklerden ülkemizi ve ulusumuzu korusun.

Adaletin faziletine inananlardanım ancak adalet, adaleti gerçekleştirecek sorumlu görevlilerin tutumları nedeniyle sonuç vermektedir. Biz onların verdikleri kararlara bağlı durumdayız. O bakımdan adalette görev alanların bu konuda savcı, yargıç ya da başka sıfatla çalışanların büyük bir özen göstermeleri gerektiğine inanıyorum. Sanıyorum böyle olumlu sonuçları bizden esirgemezler, ulusumuzun aydınlık ve mutluluğu adalet güneşi sayesinde gerçekleşir. Bu bilinçte olanların Türkiye kazandıracağı çok şey vardır. Bu bilinci yitirenlerin de Türkiye’ye kaybettireceği çoktur.

Duruşmanın tarihi aylar sonrasına verilmişti, öne çekildi. Kamuoyunun tepkisi olmasaydı, duruşmayı öne almazlardı. Tepkiler nedeniyle öne aldılar. Duyarlık adaletin başlıca karakteridir. Hassas olmayan adaletten hiçbir olumlu sonuç beklenmez. O nedenle bugün görevde bulunanların kendi unvanlarına, adlarına yaraşır kararlar almasını diliyorum. Adaletin güneşi ülkemizin sonsuz aydınlığının kaynağıdır. Bunu hiçbirimizin, hiçbir zaman unutmaması gerekir.