Cehalet, sistemsizlik veya bilinçli tercih

Eğer bir ülkede enflasyon konusunda dünya liderliği söz konusu ve enflasyon kontrolden çıkıp yüzde yüz oranlarını aşmış ise bunun üç nedeni olma olasılığı yüksektir. Birincisi, yönetim enflasyonla nasıl mücadele edileceği konusunda ekonomi biliminin bu konuda getirdiği politika önlemlerini bilmiyor veya uygulamıyor demektir. Bilmiyor olmak bugünün bilim düzeyinde, yönetim kadrolarının cehaleti ile açıklanabilir. Uygulamıyor olmak ise, …

Read & shop

Üçüncü bir sandık konacaksa o zaman seyreyle gümbürtüyü

Konunun tam anlaşılabilmesi için biraz gerilere dönmek gerekir. Şöyle ki; geçmiş dönemlerde siyaseten çok istismar edilen “Başörtüsü-türban” sorunu bir şekilde çözüme ulaştırıldı. Herkes kamusal alanda dahil dilediği şekilde türban veya başörtüsü takar oldu. Böylece sorun kapandı, gitti. Hal böyleyken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ani bir çıkışla, başörtüsünü “yasal bir dayanağa” kavuşturacağım gerekçesi ile bir…

Read & shop

Ofsayttan atılmış bir gol

Anayasa değişikliğine hiç gerek yok. Kanun değişikliğine bile gerek yok. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin bu konudaki düzenlemelerle sınırlandırılması hukuka aykırıdır. Niye sınırlandırıyorsunuz? Bu yapılan düzenleme ister istemez sınırlandırma ama buna rağmen yapılması gerekiyorsa herhalde referanduma gitmeden değiştirilebilecek konular. Ancak bu anayasa değişiklik teklifi bir de 41. Maddedeki değişikliği de içeriyor. 41. Madde ailenin korunmasıyla…

Read & shop

Kamuoyunun tepkisi olmasaydı, duruşmayı öne almazlardı

Ülkemizde cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Atatürk’ün kurduğu düzene, arkadaşlarının geliştirip yücelttiği ulusal yapımıza yönelik saldırılar sürmektedir. Dinsel sömürünün kuklaları, cumhuriyetin getirdiği evrene, onun tuttuğu güneşe inanmadıklarından kendi safsatalarını yürütmek ve onun meyvelerinden yararlanmak üzere çabalarına ara vermemişlerdir. Bugün de başımıza gelen inanç özgürlüğüne aykırı tutum ve davranışlarla cumhuriyeti gölgelemek hatta karalamaktır. Atatürk karşıtlığının tüm nedeni…

Read & shop