Şeker-İş’ten Japon Nısshın Seifun’a uyarı!

Ankara Sincan OSB’de faaliyet gösteren Japon sermayeli Nısshın Seıfun Turkey Makarna işçileri, sendikalaştıkları gerekçesiyle istifaya zorlandıklarını duyurdu. İstifaya zorlandıklarını öne süren 55 işçiye destek Şeker-İş Sendikası’dan geldi. Şeker-İş Başkanı Gök, şirket yöneticilerini bir an önce toplu sözleşme masasına oturmaya çağırdı.

AYSEL KANBER

Ankara Sincan OSB’de faaliyet gösteren Japon sermayeli Nısshın Seıfun Turkey Makarna işçileri, sendikalaştıkları gerekçesiyle istifaya zorlandıklarını açıkladılar. İstifaya zorlandığı belirtilen 55 işçiye destek Şeker-İş Sendikası yönetiminden geldi.  Şeker-İş Sendikası üyeleri, işçilere destek eylemi yaptı. Yapılan eylemden sonra konuşan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, yasaların işverenlere sudan sebepler göstererek itiraz etme hakkı tanıdığını kaydetti.

Nisshin Seifun Turkey Makarna ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş’ye seslenen Başkan Gök, sendikal baskının bir an önce son bulmasını istedi. Gök, “Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve Nisshin Makarna yönetiminin Şeker-İş Sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce toplu sözleşme masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Nisshin Seifun Turkey Makarna ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş Fabrikasının önünde bir araya gelen işçiler, ‘anayasal hakkımız engellenemez’, ‘direne direne kazanacağız’, ‘sendikal hakkımız engellenemez’, ‘birleşe birleşe kazanacağız’ sloganları attı.

20 ARALIKTA MAHKEME

Son zamanlarda birçok işçinin sendikalı çalıştığı için istifa ettirildiğini ve işten çıkarıldığını belirten Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şu açıklamalarda bulundu:

“Sendikamız Şeker-İş, Nisshin Seifun Turkey Makarna ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş fabrikasında örgütlenme çalışmalarını tamamladıktan sonra 08.08.2022 tarihinde Çalışma Bakanlığına yetki başvurusunu yapmış ve Çalışma Bakanlığının 11.08.2022 tarihli yazısı sendikamıza 15.08.2022 tarihinde ulaşmıştır. Çalışma Bakanlığı sendikamızın Nisshin Seifun Turkey Makarna ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş. fabrikasında çalışan 103 işçi içinden 55’nin Şeker İş Sendikası üyesi olduğunu, yasanın aradığı yeter sayısına ulaştığını ve çoğunluğu sağladığını resmen onamıştır. Buna rağmen Çalışma Bakanlığının sendikamıza verdiği olumlu yetki tespitine işveren tarafından itiraz edilmiş olup, İlk mahkeme oturumu 20 Aralık 2022 günü Ankara 4. İş Mahkemesinde görülmeye başlanacaktır.”

Yasaların işverenlere sudan sebepler göstererek itiraz etme hakkı tanıdığına dikkat çeken Gök, şölme devam etti:

“Sendikamız işverenlerin itiraz etme hakkını genel olarak kötüye kullanıyor olmalarından kaynaklı rahatsızlığını daha önce defalarca kamuoyuna iletmiş ve bu işyerinde yaşanan benzer durumdan kaynaklı tekrar açıkça ifade ediyoruz. Bu yasalar, sendikal örgütlenmenin önünde bir engel oluşturmaktadır. İşverenler, yasadaki bu boşluğu, kötü niyetli olarak kullanmaktadır. Bu yasaların işçilerin lehine bir an önce değiştirilmesini yetkililerden acilen talep ediyoruz.”

Yapılanlar karşısında Şeker-İş Sendikası’nın, Nisshin Makarna fabrikası işverenine karşı üslubunda ve tutumunda  herhangi bir tavır sergilemediğini belirten Gök, “Ancak, işveren sendikalaşmayı Bakanlığın yazısı üzerinden öğrendiği günden bu güne, işçileri ikna odalarına çekerek sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında açıkça ayrım yapmış, kimi zaman sendikadan istifa etmeleri durumunda yeni bir unvan, görevde yükselme ve yüksek miktarda paralarla sözde ödüllendirmeye çalışmış, kimi zaman ise karşı çıkan işçileri tek tek sorgu odalarına çekerek baskılar ve tehditlerle gözdağı vermişlerdir” dedi.

Zorlamaların kanunsuz olduğunu dile getiren Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

“T.C. Anayasası, Madde 51’de belirttiği gibi çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Bu Anayasal hakka dayanarak hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. Maddesinde de açıkça yer verilmiş ve Türk Ceza Kanunu, Madde 118’de ise ‘Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya; Sendikanın faaliyetlerine katılma veya katılmamaya, Sendikadan (veya sendika yönetimindeki görevinden) ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’ denilmektedir.”

“BİR AN ÖNCE YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN”

“Tüm yasal ve anayasal haklara rağmen, Nisshin Makarna fabrikası işçileri sendikalı oldukları için ayrımcılığa uğramakta ve işten çıkarılmayla tehdit edilerek adeta harakiriye zorlanmaktadır’ diyen Gök, konuşmasına şöyle devam etti:

“Japon Anayasasının insan unsuruna verdiği değer iyi bilinmektedir. Nasıl ki Japonya’da İşçilerin örgütlenme ve grev hakkı Anayasaca sağlanmış ve teminat altına alınarak bundan taviz verilmemiş ise ülkemiz Anayasasında toplu sözleşme ve örgütlenme hakkının engellenmeye çalışılması hangi aklın ve mantığın ürünüdür? Unutulmamalıdır ki, burası Türkiye’dir. Zaferlerle dolu tarihleriyle ve onurlarına düşkün olmalarıyla bilinen birbirini tamamlayıcı coğrafik özelliklere sahip Türk ve Japon halklarının ilişkileri 1890 yılına dayanan çok önemli tarihsel birlikteliğe sahiptir. İki ülke halklarının sosyal dokularındaki ortak benzerlik ve zihniyet yakınlığı ise dikkate değerdir.

Türk ekonomisine güç katan Japon Nısshın Makarna İşletmesi yetkililerinin varlık nedenleri olan işçilerin sendikal yaklaşımlarına sert ve tavizsiz bir tutum sergilemeleri ve hukuk dışı davranışlarına şahit olmak bizleri derinden üzmekte ve iki ülke dostluk bağlarını zedelemektedir. Ayrıca tarihlerinde hiç çatışmamış iki ülke insanları arasında yapılacak işbirliği fabrikanın daha verimli çalışmasını da sağlayacaktır. Üyelerimizin Sendikal hak ve özgürlüğüne saygı duyulmasını, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve Nisshin Makarna yönetiminin Şeker-İş Sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce toplu sözleşme masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz.

Aksi durumda, benzer eylemleri önce Japon Büyükelçiliği önünde gerçekleştireceğiz. Ardından, Nisshin Makarna Fabrikasında yaşanan hukuksuzluğu uluslararası boyuta taşıyarak tüm dünyaya duyuracağız.”