Siyasal İslam ihaneti…

Dini siyasete alet etmenin, en büyük günahlardan biri olduğuna inanıyorum. Nitekim, ülkemizin ve İslam âleminin bugün içinde bulunduğu perişanlık tablosunun sebebi budur.

 1. Mübarek kitabımız, (çok şükür) Sevgili Peygamberimize (SAV) indiği hali ile korunmuştur. Ancak; dini çıkarlarına alet edenlerin, dünyevi çıkar peşinde koşan din baronlarının, dinimizi dejenere etmeyi hedef edinmiş dış güçlerin (Başta İsrail, ABD, AB ülkeleri ve İran olmak üzere) kasıtlı yorumları, sapık fetvaları, uydurma hadisleri, gerçek dışı hikayeler ve hurafeler vb. ihanetlerle çok büyük bir dejenerasyon gerçekleştirilmiştir. ABD’nin “Ilımlı İslam ve Yeşil Kuşak” tuzakları başarılı olmuştur.
 • Vehhabilik, Şia, Selefilik vb. Ehl-i Sünnet dışı akımlar güç kazanmıştır. Ülkemizdeki, İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye, Ahmet Yesevi’ye, İmam-ı Maturidi’ye dayanan; Aklı ve ilmi ön planda tutan uygulamalar, geri plana itilmiştir. Başta genç nesiller olmak üzere, halk dinden soğutulmuştur. Deizm ve ateizm artmıştır. Çok sayıda süslü camiler yapılmış, ancak içleri boş kalmıştır. (90 bin civarında cami vardır ama denetim yoktur.)
 • Dinimizi politik çıkarlarına alet eden AKP, çok kötü bir örnek olmuştur. Mücahit geçinenler müteahhit, Müslüman geçinenler süslüman, mazlumlar zalim olmuştur. İnancımızın temelini teşkil eden; Güzel ahlak, istişare, emanetin ehline verilmesi (Kuran-ı Kerim’in 700 yerinde belirtildiği gibi) akla önem verilmesi, bilime öncelik sağlanması, kul hakkı ve şirk günahlarından kesinlikle kaçılması vb. temel emirlere sırt dönülmüştür.
 • Yolsuzluklar, rüşvet, torpil, kamu malı yağması, kumar, uyuşturucu, fuhuş, lüks, israf, görgüsüzlük, yalan, iftira, gıybet, hukuksuzluk, hakaret, gurur ve kibir, her türlü sapıklık, alkol, faizcilik, tecavüzler, kasına şiddet, hırsızlık, dolandırıcılık, çetecilik, mafya, gasp, cinayetler, liyakatsizlik, emanete ihanet, vefasızlık, söze sadakatsizlik, fütursuzluk zirve yapmıştır.

Tek ölçüler, başörtüsü, sakal ve lidere mutlak itaat olmuştur. Devlet kadroları cemaatlere tahsis edilmiştir. Yandaşlara vicdanları kanatan kaynaklar aktarılmıştır ve aktarılmaktadır. Güzel ahlak şartı unutulmuş; AKP’ye oy vermek, cemaat müridi olmak, cennete gitmenin şartı olmuştur. (Dinimiz; Cenab-ı Hak ile kul arasına, Efendimiz (SAV) dahil, kimseyi sokmamıştır. Peki ama bu cennete bilet kesme yetkisine sahip olduğunu iddia eden müşriklere bu yetki nereden gelmiştir? Bir insan nasıl bu kadar pervasız, edepsiz ve ahlaksız olabilir? Hiç mi Allah (CC) korkunuz yoktur? Suçlarınız, günahlarınız, Milli Şef dönemini fersah fersah geçmedi mi? Hangi hakla camileri, Kuran kurlarını, İmam Hatip’leri AKP dini yapmadınız mı?)

 • Devamlı hakaretler, kışkırtıcı beyanlar, tehditler, yalanlar, iftiralar, beyin yıkama operasyonları sürdürülüyor. Hak hukuk kavramı kalmadı. Milli ve manevi değerlerin tümü dejenere oldu. Niçin? Koltuktan inmemek için. Bu arada, misyonerler, Yehova şehitleri, illimünati çeteleri, teröristler her tarafta cirit atıyorlar.

2. Neticede içine düştüğümüz tablo nedir?

 • İslami yaşam endeksinde, 153 ülke içinde 95. Sıradayız. Hukukun üstünlüğünde 116/140; siyasi hak ve özgürlüklerde OECD içinde sonuncu; ifade özgürlüğünde 129/149; basın özgürlüğünde 149/180; yolsuzlukta 96/180. Sıradayız.
 • 10 milyondan fazla işsizimiz var. 23 milyon 546 bin icra dosyası var. 14 milyon kişi sosyal yardıma muhtaç durumda. Bu yılın ithalatı 300, ihracatı 209 milyar dolar. Açık, 91 milyar dolardır.
 • İlk 10 ayda ödenen faiz 268 milyar TL’dir. (Yıllık tahmin 650 milyar)
 • İlk 10 ayda örtülü ödenekten harcanan 2 milyar 739 milyon TL’dir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2023’te 6 milyar 637 milyon TL olacaktır.
 • Net rezervimiz, eksi 57,6 milyar dolardır.
 • 2023’te tahmini faiz ödemesi 566 milyar TL’dir. Şehir hastanelerine de 45 milyar TL ödenecektir.
 • Şu anda vatandaşın borcu, 1Trilyon 386 milyar TL, çiftçilerin borcu 261 milyar 713 milyon TL’dir.
 • Ülkemizde 25 milyon ruhsatsız silah olduğu ifade edilmektedir. Ve hala başarı nutukları atılıyor, pembe tablolar çiziliyor, tutulmayan vaatler sıralanıyor, din istismarı sürdürülüyor. Yüce Rabbim (CC); hepimize basiret ve feraset lütfetsin.