Sanayicinin gündemi mesleki eğitim

Sanayiciler, Türkiye’nin üretim ve ihracatında katma değerin yükselmesinin ancak nitelikli elemanlarla mümkün olabileceğini belirtirken, mesleki ve teknik eğitimde söz sahibi olmak istiyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), iş dünyasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki bileşenleriyle birlikte İzmir’de hem belli başlı mesleki ve teknik liselerin hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yeni yaptırılacak okulların yönetimini üstlenmeye talip.

Read & shop