29. madde, farklı yönlere çekilmeye elverişlidir

29.madde çok esnektir ve kavramlar farklı yorumlara yol açabilecek biçimdedir. Örneğin “Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratma saikiyle” sözü geçiyor. Saik, bir kimsenin bir insanın hareketlerindeki temel motivasyon unsurudur. Bunu yorumlamak çok zordur ve çok çeşitli yönlere çekilebilir. “Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir…

Read & shop

Bütün çabaları, iktidar sürelerini uzatmak

Demokrasinin ufku geniştir. Özellikle basın özgürlüğünün en elverişli ortamı demokrasideki anlayış ve hoşgörü düzeyidir. Bu bakımdan basının sesini kısmak ve onun kamu yararına çalışmalarını kısıtlamak gibi bir durum asla uygun görülemez. Türkiye’de basın özgürlüğünün batı ülkelerinin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sıkıntıyı giderek daha da çekilmez hale getirmenin hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Tersine demokrasiye…

Read & shop

Havanda su döverken refah ve gelecek kaybediliyor

AKP’nin 20 yıllık iktidarı döneminde özellikle odaklandığı 4 konuda fiyasko yaşadığı görülür.  Birincisi özgürlük konusu tek başına türbana indirgenip, diğer özgürlüklerin köklü biçimde örselenmesiyle demokratik yaşamın çoğu alanda daha da kötüleşmesinin yolu açılmıştır. İkinci olarak uyguladığı kimlik siyaseti, hem Kürt ve PKK sorununun çözümü diye başlatılan “barış sürecinde”, hem de dinimizi siyasallaştıran tarikat kimliğinin devlet…

Read & shop