Dünya genelinde 244 milyon çocuk eğitimden yoksun

UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) tarafından yönetilen VIEW web sitesinde ve Küresel Eğitim İzleme (GEM) Raporu'nda çevrimiçi olarak yayımlanan yeni verilere göre yüz milyonlarca çocuk yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Ancak 6-18 yaş arasındaki 244 milyon çocuk ise insan temel hak ve özgürlüklerinde biri ve en önemlisi olan eğitim hakkından mahrum kaldı.

UNESCO’nun verileri, Sahra Altı Afrika’da toplam 98 milyon çocuğun okula gitmediğini gösteriyor. Bu bölge, dünyada okula gitmeyen çocuk sayısının sürekli arttığı tek bölgedir. İkinci bölge olarak, 85 milyon çocuğun okula gitmediği Güney ve Orta Asya’dır. Dünyada eğitimden en çok çocuğun dışlandığı ilk beş ülke Hindistan, Nijerya, Pakistan, Etiyopya ve Çin’dir.

UNESCO’nun yeni projeksiyonları, dünya genelinde okula gitmeyen kız ve erkek çocukların yüzdesi arasındaki farkın daraldığını doğruluyor. Bu bağlam da, 2000 yılında dünya genelinde var olan ilköğretimde –yüzde 2,5- ve ortaöğretimde –yüzde 3,9- boşluklar sıfıra indirildi. Ancak, bölgesel farklılıkların hâlâ sürdüğü söylenebilir.

Küresel Eğitim İzleme Raporu Direktörü Manos Antoninis ve UIS Direktörü Silvia Montoya tarafından açıklanan raporda dünya genelinde yüz milyonlarca çocuğun; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için derslere geri döndüğüne işaret ediliyor. Okula gitmeyen genç ve çocukların sayısıyla ilgili son verileri paylaşarak, mevcut kanıtlara yeni bir bakış açısı sunuyor.

GEM ve UIS tarafından yapılan tahminler, dünyada 6-18 yaş arasındaki 244 milyon çocuğun 2021’de hâlâ daha okula gitmediğini gösteriyor. Bu tahminlerin idari verileri, anketlerden ve sayımlardan gelen bilgilerle birleştiren yeni ve geliştirilmiş bir ölçüm yönteminin sonucudur. Birden çok veri kaynağı kullanılarak boşluklar dolduruluyor, veri eğilimleri düzeltiliyor ve daha gerçekçi veriler oluşturulabiliyor.

Dünyada okula gitmeyen milyonlarca çocuğun olduğu ve 10 yıldan beridir doğru istatistik verilerinin bulunmadığı -örneğin yaklaşık 20,2 milyon çocuğun olduğu Nijerya gibi- ülkelerde, son derece önemli veri boşlukları var. Okula gitmeyen çocukların sayısı, Etiyopya’da (10,5 milyon), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (5,9 milyon) ve Kenya’da ise (1,8 milyon) kadar.