Uyarıyorum…

AKP iktidarı, seçimin yaklaştığı şu dönemde, çok abartılı bir şekilde, konut projesini gündeme getirdi. Beyin yıkamada başarılı da oldu. Milyonlarca kişi; detayları öğrenmeden, bilgi sahibi olmadan körlemesine başvurdu. Kira öder gibi, ev sahibi olunacağına inandırıldı.

 • Başkanlığımın her iki döneminde; Ege-Kent ve Ev-Ka projeleri ile; fevkalade ucuz fiyatlarla, 32 binden fazla aileyi ev sahibi yaptık. Çok sayıda da esnaf sitesini gerçekleştirdik. Bu açıdan, hasbelkader bilgi ve tecrübe kazanmış biri olarak bazı uyarılarda bulunmayı zaruri gördüm;

1.Her iki dönemde de; liyakat sahibi, dürüst, çalışkan ekipler görevde idi. Aynı şekilde, (partisi ne olursa olsun) Belediye Meclis üyelerimiz de liyakat ve inisiyatif sahibiydi. İcraatın her safhasında aktif oldular. Tam bir dayanışma örneği sergilediler.

2.Her şey açıktı, şeffaftı, medyanın önünde cereyan etti.

3.Çok yönlü, çok titiz bir denetim sistemi kuruldu. Meclis üyelerinin, belediye şirketlerindeki müfettiş ve murakıpların, çok sayıda yeminli mali müşavirin, çapraz denetimi gerçekleştirildi. İhaleler aleni pazarlık usulü ile (Mecliste üyesi bulunan 4 partinin mensuplarının katılımı ile) medyanın önünde yapıldı. Sonuçta hiçbir firma, yüzümüzü kızartmadı, işi yarım bırakmadı.

4.Çok geniş bir istişare ve danışma düzeni kuruldu. Özellikle, İnşaat Mühendisleri Odası, çok titiz/tavizsiz/kaliteli bir denetim sağladı. En küçük bir hatayı bile affetmedi, yıktırıp yeniden yaptırdı. İnşaat mahallerinde laboratuarlar kurdu.

 • Ayrıca; diğer meslek odalarından ve ilgili fakültelerden de yardım aldık, danıştık.

5.Yaptığımız evlerin fiyatı ve taksitleri baştan belli idi. Kesindi. Artış söz konusu değildi. Ve insanlarımız gerçekten çok ucuza ev sahibi oldular.

 • Alt yapı olarak, belediyemiz her açıdan yardımcı oldu.
 • Aldığımız peşinatlar ile, en fazla kullanılan malzemeyi, (demir, çimento, fayans vb.) sabitledik. Zamlardan koruduk. (Bu konuda METAŞ, BATIÇİM VE ÇİMENTAŞ’ın yetkililerine) mekanı cennet olsun Raşit Özsaruhan’a ve Şinasi Ertan ile (ömrü uzun olsun) Öner Akgerman’a minnet borçluyuz.
 • Başta Vecdi Gönül olmak üzere, tüm İzmir Valileri yanımızda oldu, destek verdi.
 • Merhum Özal’ın her açıdan verdiği destek unutulmaz. Yine o dönemin TOKİ Başkanları, Vahit Erdem ve merhum Mahmut Okutan’a minnet borçluyuz.
 • İhale pazarlıklarında, Aksekili genetik yapısı ile, merhum Yusuf Uz’un katkıları çok büyük olmuştur.
 • Zemin etüdü, yer seçimi, maliyet etütleri, iş akımı şemaları, nakit ve fon akımı şemaları, tedarik planlamaları titiz biçimde uygulandı. Ödemelerde aksama olmadı. İnşaatlar zamanında bitirildi.
 • Neticede, İzmirlilerin bize olan güvenini sarsmadık. Yüzümüz kızarmadı. Bugüne kadar, hiçbir ciddi sıkıntı da (çok şükür) olmadı. Liyakatli ekiplerle çalışmanın geniş bir istişarenin mükafatını gördük.

6.Peki; bu abartılan projeleri TOKİ becerebilir mi? Bence çok zor. Zira:

 • Bu iktidar, liyakat sistemine, bilimsel çalışmalara, ciddi hazırlıklara, istişareye, denetime, şeffaflığa önem vermiyor. İşi gücü yandaşlara öncelik vermek, kapı arkalarında ihaleler yapmak. Nitekim, bu projede de “Beşli çete” mi parayı toplayacak endişesi ön plandadır.
 • Kesin maliyet belli değildir. Mesela, enflasyon normal oranlarda gerçekleşse bile 20 yılda 608 bin TL’lik maliyet, 4 milyon 700 bin TL olacaktır. (Özellikle altyapı başta olmak üzere en fazla hizmeti üretebilecek belediyeler devre dışıdır.)
 • Başvuranların çoğu, yüzde 10 peşinattan ve ödemelerin her yıl iki defa artacağından habersizdir. (Minimum peşinat 60 bin TL’dir.) Kira öder gibi, ev sahibi olacağına inandırılmıştır.
 • TOKİ hakkında, 58 bin dava açılmıştır. Zira vaat ettiği konutları teslim etmemiştir. Yeterli kadrosu da yoktur. İnşaatlarının kalitesinden ciddi şikayetler vardır. İhaleleri de şeffaf değildir. Özellikle, Güneydoğu’lu müteahhitlerin inşaatları hiç denetlenememektedir.
 • Şahsen (gerekli şartları taşısaydım bile) AKP iktidarının bu garantisi olmayan, hayali projesine girmem…