GİFED Başkanı Serter: Eşit ücret, kadınların en temel hakkıdır

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Eşit ücret hakkı en çok gasp edilen kesim kadınlardır. Bu düzenin değişmesi gerekiyor” dedi.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamına alınan eşit işe eşit ücret prensibinin, 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi gereken önceliklerden biri olarak kabul edildiğini söyledi. GİFED Başkanı Serter, bu prensibin hızlı ve etkili biçimde hayata geçmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) liderliğinde ve birçok hükümet, işçi ve işveren örgütleri ile uzman kuruluşların katılımıyla “Uluslararası Eşit Ücret Koalisyonu”nun kurulduğunu vurgulayarak, “Küresel düzeyde farkındalığı arttırma hedefiyle 2020 yılında 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü olarak belirlendi. Bu yıl üçüncüsünü kutlayacağımız, farkındalığı yükseltmek üzere dikkat çekeceğimiz bu gün, cinsiyete bağlı ücret ayrımcılığının önüne geçilmesi için önemli bir işlev üstleniyor” dedi.

 

“İlk gözden çıkarılan hep kadınlar”

Çalışma yaşamında ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin sağlanması için çalışan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi 1951 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, üye devletler ile işçi ve işveren örgütlerinin temsilcileri tarafından kabul edildiğini hatırlatan GİFED Başkanı Serter, “iş yaşamındaki tüm kadın ve erkeklerin arasındaki cinsiyet farkından kaynaklanan ve kadınların aleyhine olan fiyat farkları, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de fazlasıyla var. Özellikle pandemide ilk işten el çektirilen, ilk gözden çıkarılan kadınlar oluyor. Bu algının da kırılması, işten çıkarılma eyleminde cinsiyete değil, performansa, işi yapma kabiliyetine bakılmalıdır” diye konuştu.