İzmir’in ilk TDİOSB’sinin temeli atıldı

Dikili Sera TDİOB’nin ihtiyaç duyduğu 30 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisinin onaylanacağı da müjdelendi.

Tarıma dayalı sanayide son dönemlerin ileriye dönük ve öncü hamlesi için düğmeye basan İzmirli kurumların ilk projesi hayata geçiyor. Tarım ürünleri üretim ve ihracatında önemli mesafeler kaydeden İzmir’de, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası’nın kurucu proje ortağı olduğu Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin (Dikili Sera TDİOSB) temeli, eski başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin katıldığı törenle atıldı.

Yatırım büyüklüğü 5 milyar lirayı bulacak olan Dikili Sera TDİOSB’de, toplam büyüklüğü 1 milyon 780 bin metrekare olan 50 sera parseli ile toplam büyüklüğü 331 bin 520 metrekarelik 35 sanayi parselinin tamamı yatırımcılara tahsis edildi. Teknolojik seraların her bininin büyüklüğü minimum 25 dekar olacak. Sanayi tesisleri tarım ürünlerinin yüksek katma değere sahip olması için işlenmesi, değerlendirilmesi ve depolanması hizmetlerini verecek.

Avrupa ve Türkiye’nin jeotermal ısıtmalı en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi olan Dikili Sera TDİOSB ile büyük bölümü tuzlu ve çorak 3 milyon metrekarelik alan da tarıma kazandırılıyor.

 

Geleceğin tarım anlayışı

İzmir’in ilk, Türkiye’nin 21. Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi olarak 7 Kasım 2019’da tescil edilerek tüzel kişiliğini kazanan Dikili Sera TDİOSB, izlenebilir tarım, pazarlama ve ihracat konusunda örnek model oluşturacak. Modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretilerek yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulacak. Güçlü pazar oluşumu ile yüzde 90’ı kadın olmak üzere 3 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlayacak. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uygun Yeşil OSB anlayışıyla hayata geçirilecek olan Dikili Sera TDİOSB’de, enerji ihtiyacının büyük bölümü kendi bünyesinde kurulacak jeotermal, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji tesislerinden karşılanarak hem kendi kendine yetecek hem de karbon ayak izini düşürerek ihracat pazarlarında avantaj elde edecek. Bölgedeki jeotermal enerji potansiyeli de reenjeksiyon sorunları giderilerek iyileştirilecek. Dikili Sera TDİOSB’de kurulacak Ar-Ge merkezi, laboratuvar, üniversite-sanayi işbirliğiyle iyi ve yenilikçi tarım uygulamaları, Tarım 4.0 hedefiyle uyumlu üretim ortamı da yaratılacak. Tarım ve sanayi entegrasyonunun gelişiminin öncüleri arasında yer alacak olan Dikili Sera TDİOSB sayesinde sürdürülebilir tarım projeleri gelecek kuşaklara taşınacak.

 

Güçbirliğinin en güzel örneği

Hatırlanacağı gibi; İzmir’de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma projesi, 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı 100 günlük Eylem Planı’na girdi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir’de tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi projelerini hayata geçirmek üzere 20 Kasım 2018’de protokol imzaladı. İzmir’deki TDİOSB projeleri, kentteki tüm Oda, Borsa ve Birliklerin bir arada bulunduğu ortak iş yapma kültürünün ilk ve en güzel örneği, Türkiye’ye de rol model oldu.

 

Yıldırım: Tarım ve teknoloji birlikte katma değeri artıracak

Dikili Sera TDİOSB temel atma törenine katılan İzmir Milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Türkiye’nin tarımsal üretiminde 4. sırada olduğunu hatırlatırken, son yıllarda Sanayi 4.0 kavramı ile birlikte Tarım 4.0 kavramının da gündeme geldiğine dikkat çekti. Dikili Sera TDİOSB’de hem tarım hem de sanayinin bir arada olacağına işaret eden Yıldırım, “Burada tarımın katma değerini artıracak teknolojinin kullanılacağı, akıllı tarım tesislerini anlamak gerekiyor. Tarımsal üretimin katma değerinin daha çok artacağı bir yerden bahsediyoruz. Dikili Sera TDİOSB projesinin hayata geçmesiyle tarımsal ihracatımız artacak, 3 bin 500 hemşehrimize yeni iş ve aş imkanı doğacak. Tarımda teknolojiyi kullanarak ürünlerin katma değerinin artırılması yönünde önemli değişiklikleri de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

 

Kirişçi: Gıda, enerji ve suyun önemi arttı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, pandemi süreciyle birlikte dünyada gıda, enerji ve suyun stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti. Kirişçi, bu açıdan bakıldığında jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretim yapılacak Dikili Sera TDİOSB’nin dünyaya rol model olacağını, böyle projelerin destekleneceğini vurguladı. Dikili TDİOSB’nin finansman ihtiyacı için gündeme gelen Dünya Bankası kredisine de değinen Kirişçi, “Dünya bankası kredilerinden OSB’lerimizin yararlanması için bakanlığımıza gelen talebi olumlu karşıladık. Dikili Sera TDİOSB’nin de 30 milyon dolarlık kredi talebiyle ilgili de bu çerçevede bir değerlendirme gerçekleştirilecek” müjdesini verdi.

Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biri olmaktan çıktığı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kirişçi, ülkedeki 85 milyonluk nüfusun yanı sıra 50 milyon turisti doyuran, ihracat yapan, sofradaki ürün çeşitliliğini artıran tarımsal üretimi gerçekleştiren üreticilerin “eli öpülesi” olduğunu söyledi.

İzmir’de tarımsal ürün ihracatının dış ticaret fazlası verdiğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişçi, “Türkiye’nin toplam ihracatı 2002 yılında 30 milyar dolardı, bunun 3,2 milyar doları tarım ürünüydü. Bugün geldiğimiz noktada İzmir 3,2 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı gerçekleştiriyor” diye konuştu.

İzmir’e 20 yılda 27 milyar liralık tarımsal desteğin sağlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, kentlerin gıda ihtiyacının yine kent içindeki üretimle karşılanması amacıyla Dikili Sera TDİOSB örneğindeki gibi üreticilerin destekleneceğini sözlerine ekledi.

 

Köşger: Tarımı teknolojiyle buluşturuyoruz

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk 100 gün programa giren 15 TDİOSB içinde en önce Dikili Sera TDİOSB’nin yatırıma başladığını bildirdi. İzmir’in sanayi, ticaret, turizm kadar tarım ve hayvancılık üretiminde de Türkiye’nin ilk sıralarına yerleştiğini hatırlatan Köşger, “Tarımı teknolojiyle buluşturmada Türkiye’ye örnek olan İzmir’de şimdi başka bir seviyeye geçiyoruz. Dünyanın enerji sıkıntısı yaşadığı dönemde tarımsal üretimi jeotermalle buluşturuyoruz. Kendi kaynaklarımızla üretim potansiyelini sadece Türkiye’ye değil dünyaya da model olacak şekilde yeniden yapılandırıyoruz” diye konuştu.

 

Yorgancılar’dan birlik vurgusu

Dikili Sera TDİOSB projesini hayata geçiren İzmir’deki Oda, Borsa ve birlikler adına konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “OSB’lerin planlı kalkınmanın en önemli itici gücü olduğu farkındalığıyla, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda daha nitelikli, dijital ve yeşil TDİOSB’lerin kurulması yönünde 2018 yılında fikir tohumlarını attığımız çalışmalarımızın meyvelerini alıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

İzmir’deki Oda, Borsa ve birliklerin önemsediği projenin büyük ilgi gördüğüne, hükümetin verdiği desteğe de dikkat çeken Yorgancılar, “Çünkü pandemi süreci ile tarımın ve tarımsal sanayinin insanoğlu için nasıl vazgeçilmez ve stratejik olduğunu, Rusya-Ukrayna Savaşı ile de gıdadaki arz güvenliğinin önemini deneyimledik. Oda ve Borsa başkanları olarak kentimizin tarım alanındaki büyük potansiyelini harekete geçirmek, tarıma dayalı sanayi projelerini ülkemize kazandırmak ve İzmir’in bu konuda rol model olmasını önemsiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın önemli desteği ile İTB önderliğinde yürütülen ve cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’mizin de faaliyete geçmesiyle kentimiz A’dan Z’ye kurgulanmış bir tarımsal üretim üssü haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Dikili Sera TDİOSB Başkanı Ali Osman Öğmen de, projenin hayata geçmesiyle elde edilecek kazanımları gündeme getirdi.

 

Loading