Bugünkü ortamı iktidar zorla yarattı

2002, AKP iktidar olduğunda, 2001 krizi bitmişti. Önlem olarak hükümet ve IMF “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” yapmıştı. İktisadi konjonktür yükselmeye başlamıştı. Geldiğimiz 2022 yılında, TL krizi ile başlayan kriz, ağır bir buhrana dönüştü. Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunları, siyasi iktidar adeta zorla yarattı. Kriz 2018 kur şoku ve TL krizi ile patladı. 2018 yılına kadar…

Loading

Read & shop

AKP iri oldu, ama artık diri kalamaz

AKP, Türkiye’nin bir dönemini keyfince yönetti, ama artık bu şansını kendi eliyle kaybetmiş bulunuyor. AKP iktidara gelirken, kendisi açısından çok sayıdaki bileşkenin oluşturduğu avantajlı bir durum vardı. Ülke uzun dönemli kemikleşmiş yüksek enflasyon yaşamıştı.  1980 askeri darbesi ve ertesi askeri yönetimin olumsuz etki ve tahribatı anılarda henüz taze idi. Ülke 1979, 1989, 1994,1998, 1999 ve…

Loading

Read & shop

Danışma en önemlisi denildi, iş tek adam rejimine gitti

AKP kurulurken her konuda bir metin ortaya kondu. Bunları söyledik, yazdık ve iktidara gelinceye kadar da konuştuk,  konuştuklarımızla propaganda yaptık. Bunlar iktidara gelmemize vesile oldu. İktidara gelirken söylediklerimizi daha sonra yerine getirmedik. Mecliste ilk olarak kurulan komisyon, yolsuzlukları araştırma komisyonuydu. O komisyon alınması gereken yasal, anayasal ve idari düzenlemeleri rapor halinde ortaya koydu. Fakat ne…

Loading

Read & shop

Pandemik Challenge!

SARS-CoV-2 Salgını henüz bitmeden, Orta ve Batı Afrika’da endemik yani o bölge ile sınırlı olduğunu bildiğimiz Maymun Çiceği Virüsü haberleri ve bu hastalığın giderek yayıldığı bilgisi gelmeye başladı. 75 ülkede 16 binden fazla maymun çiçeği vakası Dünya Sağlık Örgütü ve ulusal sağlık otoritelerini kaygılandırsa da zor bulaşması, mutasyon ve varyasyon yeteneklerinin sınırlı olması, şimdilik pandemi…

Loading

Read & shop

Tayvan’da emrivaki

Geride bıraktığımız yüzyılın son elli yılını sakinlikle geçirmiştik. 20.yüzyıl ilk yarısı savaşlarla, ikinci yarısı ise nispeten sulh ve sukun içinde geçen bir asır olarak anılacaktır. Avrupa’nın iki kutuplu dünyaya rağmen değerlerini muhafaza etmesi, Japonya – Çin savaşıyla Kore savaşının sona ermesi, Hindiçin ve Vietnam savaşlarının bitmesi, sonra Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla insanlık daha barışcıl, daha istikrarlı…

Loading

Read & shop