Emniyet’ten PAEM sınavı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Sınavı'nda deneme sınavında sorulan soruların aynısının sorulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Sınavı’nda deneme sınavlarında sorulan soruların aynısının sorulduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu sınav ile deneme sınavlarında aynı soruların sorulduğuna yönelik iddiaların ‘asılsız olduğu’ ve ‘yapılan incelemelerde aynı soruların sorulmadığının tespit edildiği’ belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımı sınavı değildir. Bir meslekte yükselme, yani polis memurluğundan polis amirliğine geçiş sınavıdır. Sınav, 3201 sayılı Kanun’un 55. maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim- Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. Sınav üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması ilgili yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavdır. Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır. En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesinin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir. İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavıdır. Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan sözlü sınavdır. Üç aşamanın her birinden Yönetmelik’te belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır.”