TÜİK geçinme endeksi hazırlamalı

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunları, siyasi iktidar adeta zorla yarattı. Kriz 2018 kur şoku ve TL krizi ile patladı. 2018 yılına kadar geçen 16 yılda yapılanlara bakarsak, krizin kaçınılmaz bir son olduğunu görebiliriz. TÜİK enflasyon verileri doğrudur veya yanlıştır diye doğrudan hüküm vermek imkanımız sınırlıdır. Ama gerek TÜİK’in enflasyon verilerini kendi içinde ve gerekse diğer…

Loading

Read & shop

Laikliğe karşı tüm faaliyetlere karşı çıkmak zorundayız

Türkiye Cumhuriyeti’nin değişmez niteliklerinden biri laik bir devlet olmasıdır. Anayasanın başlangıcında da laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı belirtilmiştir. Anayasanın din ve vicdan hürriyeti temel başlıklı 24. Maddesinde kimse devletin sosyal ekonomik siyasi veya hukuki temel düzenine kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar…

Loading

Read & shop

Cumhuriyet savcılarına büyük görev düşüyor

Büyük Atatürk’ün temellerini attığı ve Atatürk’e yaraşır arkadaşlıklarıyla niteliklerini, özelliklerini koruyan yöneticilerin üzerinde özenle durduğu Cumhuriyet yapısı özellikle AKP iktidarı zamanında din konusunda ödünler verilerek kendi varlıklarını koruma ve sürdürme çabasına dönüşmüştür. Bu bakımdan içinde yaşadığımız pırıl pırıl ülkemizin din girişimlerinden, gericilerden çektiği sıkıntıları, yaşadığı kötülükleri unutup yeniden din devleti özlemiyle oy toplama çabasına dayanan…

Loading

Read & shop

Çare bugünkü yönetimden kurtulmak

Türkiye’de ekonomiden hukuka, sağlıktan eğitime kadar yaşanan güven kaybını engellemenin tek yolu bu yönetimden kurtulmaktır. Türkiye’de devlet kavramı kalmadı. Devlet kurumları tamamen bir kişinin buyruğu altına girdi. Yasama organı bir kişi nasıl istiyorsa onu yapıyor, yargının tepe noktaları bir kişi tarafından atanıyor. Yürütme zaten her şeyiyle bir kişiye bağlı. Başkanlık sistemi değil, bu sistemsiz başkanlık.…

Loading

Read & shop

Güven bunalımı, bunu yaratanları çökertir

Güven, hayatın en önemli unsurudur. Güven, barışın her türlü insan haklarının da teminatıdır. AKP kuruldu, “AKP’nin programını yazarken en önemli sermaye güvendir” dedik. Toplumda büyük bir güven bunalımı var, bu güven bunalımını yenmek lazım, bunu yenersek yoksulluğu da yolsuzluğu da yasakları da beraberinde ortadan kaldırırız. Bunun için güvene dayalı bir sistem oluşturmak gereklidir. Eğitimden hukuka,…

Loading

Read & shop