‘Güldür güldür’ yönetmenin dayanılmaz hafifliği!

Ülkemizin ekonomik ve siyasal sorunları derinleştikçe, yönetsel problemler de daha çok duyumsanmaya başlıyor. Bu durum, ister istemez, yönetim anlayışındaki çarpıklıkları / yanlışlıkları daha da öne çıkarıyor.

‘Tarihi zengin / kültürü derin’ bir ülke olan ve günümüzde 84 milyonluk koca bir ülke haline gelen Türkiye’nin, yönetim sorunsalı giderek büyüyor ve derinleşiyor.

 

Gaf üstüne gaf!

Yurttaş olarak günlük yaşamda öylesi ilginç olaylarla ve haberlerle karşılaşıyoruz ki, çoğu zaman bunları hayretle karşılıyoruz. Yönetsel alanda ortaya çıkan bu yanlışlıkları, çarpıklıkları ve gafları, doğrusu tanımlamakta, ifade etmekte zorlanıyoruz.

Bu ilginç uygulamaları tanımlamaya en uygun sözcüklerin, herhalde ‘gariplik / saçmalık’ gibi sözcükler olacağını düşünüyoruz. Son günlerde, böyle ifade edilebilecek o kadar çok gaf var ki! İnsan hangi birini önceleyeceğini doğrusu şaşırıyor.

 

‘Güldür güldür’ enflasyon hesabı!

Ülkeyi ‘güldür güldür’ yönettiklerini ifade edenlerin yaptıkları gaflarla, en çok da ekonomi alanında karşılaşıyoruz. Örneğin, MB Başkanı’nın geçtiğimiz günlerdeki enflasyonla ilgili yaklaşımı, bu alanı yakından izleyen çevrelerde gülümsemeyle karşılandı!

MB Başkanı, ‘son 10 gün çıkarıldığında son bir ayda en az değer kaybeden para biriminin Türk Lirası olduğunu’ söyledi. Bundan böyle enflasyon hesabında son 10 günün çıkarılması gibi bir ölçüt getirilirse, herhalde şaşırmamak lazım!

 

KKM’nin hesabı nasıl verilecek?

Ekonomideki bir başka ilginç konu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı bağlamında yapılan tartışmalardır. Doğrusu biz bu uygulamayı, hem ekonomi ve hem de hukuk açısından tartışmalı buluyoruz. Bu uygulamanın, pratikte; vergi veren yurttaşlardan elde edilen gelirlerin, bir bölüm hesap sahibine aktarılması olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bunu‘kaynak aktarımı’ olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Yılsonuna kadar KKM hesabı olan birkaç yüz bin kişiye, Hazine’den 140-150 milyar lira aktarılacağını; bunun zenginin daha zengin yapıldığı anormal bir durum olduğunu söylüyor. Öyle anlaşılıyor ki KKM uygulaması ile hesaplaşmak hiç de kolay olmayacak.

 

‘Nas’lı, ‘hadis’li ve ‘fetva’lı yönetim; ‘fiyatlar Allah’tan’

Bu güzelim ülkenin sıradan yurttaşları olarak, uygulanmaya çalışılan yönetsel sistemde ‘nas’lı, ‘hadis’li ve ‘fetva’lı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Artık başta ekonomi ve siyaset bilimi olmak üzere temel kavramlar bir kenara itiliyor. Bugünlerde bu ilginç uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Diyanet, ‘fiyatları tayin eden Allah’tır fetvasıyla, pahalılığın sorumluluğundan iktidarı kurtarmaya soyundu! Vatandaş, sonunda böylesi garip bir anlayışla da karşılaşmış oldu!

 

Askere, il başkanına selam durdurmak!

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığımız bir başka ilginç olay da, iktidar partisi Tunceli il başkanının, ziyaret ettiği bir jandarma karakolunda, tören kıtası ile karşılanması ve askerlerin il başkanına selam durdurulmasıydı.

Doğrusu kamuoyu, ‘parti devleti’ anlayışını çağrıştıran böylesi garip bir görüntü ile ilk kez karşılaşıyordu. Dolayısıyla da birçok çevrede tepki ile karşılandı.

 

Çimleri yeşile boyatmak; ‘Petshop’ları Kasaplar Odası’na bağlamak!

‘Güldür güldür’ yönetim anlayışının göstergeleri, yalnızca bu garip uygulamalarla da sınırlı değildi. Yozgat Çekerek’te, açılışı yapılacak ‘Millet Bahçesi’nin sararmış çimlerinin yeşile boyatılmasından; Petshop’ların Kasaplar Odası’na bağlanmasına kadar uzanan daha bir sürü gariplik var.

Öyle sanıyoruz ki, içinde bulunduğumuz dönemin bu gariplikleri / gafları uzun yıllar unutulmayacak. Gelecekte de ‘güldür güldür’ yönetim anlayışının örnekleri olarak her daim anılacak!