Muhalefet susarken, Cübbeli Ahmet diyaneti uyardı

Türkiye’de sayıları yüzlerceyi bulan tarikat ve cemaat şeyhleri yetmezmiş gibi, “dışarıdan gelen” şeyhler de, Diyanet İşleri Başkanlığı’na başlı olan ülke camilerinde vaaz veriyor ve namaz kıldırıyorlar…
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

En son, Kuveytli Vehhabi ‘şeyh’i Osman El Hamis, Sakarya’da camide vaaz verdi.

Bu gelişmeye, “laikliğin savunucusu” muhalefet partilerimizin sesi çıkmazken, “dışarıdan gelen şeyhlerin Selefiliği ve Vahhabi şeyhleri olduğunu” açıklayan İsmailağa Cemaati’nin  ileri gelenlerinden “Cübbeli Ahmet” diye tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanlığını uyararak “Kontrolü kaybettiniz, Vehhabi isimlere izin vermeye devam  edilmesi hâlinde iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalınacak, bunlar silahlanıyor” dedi.

Ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak “Diyânet’i, Vehhâbîleri konuşturmama hususunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır” ifadesini kullandı.

Ünlü, “Selefilerin ve Vehabilerin silahlandığını, bir gün gelecek camileri bile basıp kendilerini de öldüreceklerini” öne sürerek şunları söyledi:

“… Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyânet’i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe, vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız. Diyânet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i’tikâdlı Vehhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihrâç etmeli ve câmiileri de mutlakâ kontrol altına almalıdır.”

“… Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye’ye giriş çıkışları âcilen iptâl edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz. Bu adamların sayın cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sâhip çıkar gibi görünüp Türk bayraklı paylaşımlar yapmaları bizi aldatmamalıdır. Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında mâturîdîlere, bizim bütün Türk halkının müslümanlarına kâfir dediklerini görüyor ve biliyoruz. Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar, daha sonra da câmiilerde bu kadar kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabii böylesi tahrîklerden Arap kardeşlerimiz daha ziyâde etkilenip memlekette iç karışıklığa sebebiyet vereceklerdir. Bundan dolayı devlet büyüklerimizi uyarıyoruz.”

Diyanet’in Cevabı

Diyanet İşleri Başkanlı, bir açıklama yaparak, Cüppeli Ahmet Hoca’ya cevap verdi.

Açıklamada şu hususlar yer aldı:

“… Başkanlığımız, başta cami ve Kur’an kurslarımız olmak üzere hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir.”

“… İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vazgeçilmez görevidir”

“… Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve başkanlığımızı Selefi-Vahhabi fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür.”