Maden ocağının özelleştirilmesi Meclis gündeminde

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Eynez maden ocağının özelleştirilmesine karşı madencilerin eylemi devam ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu konuyu meclis gündemine taşıdı.

Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit İşletmeleri’ne ait Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez linyit kömür maden ocağı geçtiğimiz Kurban Bayramı Arifesinde özelleştirilmiş ve özelleştirmeye karşı maden işçileri eylem başlatmıştı. Eynez maden ocağının bir bölümünün özel şirkete ihalesiz olarak devredilmesine karşı maden işçilerinin eylemi devam ederken İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu konuyu TBMM’nin gündemine taşıdı.

İYİ Partili Dervişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

“TKİ Genel Müdürlüğü Rödövans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35.’nci maddesinde; TKİ tarafından işletmesi öngörülen, yalnızca teknik ve ekonomik açıdan uygun olmayan sahaların kurumun iştirakleri üzerinden değerlendirilebileceği belirtilmektedir. Buna rağmen verimli bir ocak olan ve ilgili düzenlemede belirtilen şartları taşımayan Manisa’nın Soma ilçesindeki TKİ’ye bağlı Soma Ege Linyit İşletmeleri bünyesinde linyit kömürü üretimi yapılan Eynez açık ocak işletmesinin bir kısmı, TKİ iştiraki olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.’ye ihalesiz olarak devredilmiştir. Soma Kömür İşletmelerinde 301 maden şehidi verdiğimiz elim olay sonrasında bu tür işlemlerden ders alınmadan benzer bir özelleştirmenin yapılması kabul edilebilir değildir. Bu özelleştirme ile işçilerimizin özlük hakları zedeleneceği gibi kontrolsüz yapılan madencilik ile acı can kayıplarına da davetiye çıkarılmaktadır. Yapılacak devir ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirecektir. Zira kamu eliyle işletilen madenlerden çıkarılan kömür ile özel sektör tarafından işletilen madenlerden çıkarılarak satılan aynı nitelikteki kömür arasında ciddi fiyat farklılıkları vardır. Özel sektör tarafından daha pahalıya satılan kömür nedeniyle vatandaşlarımız pahalı kömüre mecbur edilmektedir. Bu nedenlerle ihalesiz yapılan ve kamu zararına neden olan bu özelleştirmenin ivedilikle iptal edilmesi gerekmektedir.”

İYİ Partili Dervişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanmak üzere meclise sunduğu soru önergesinde şu soruları sordu:

“TKİ’nin iştiraklere devredilen işletmeleri için işletmeci firmalar bugüne kadar hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Eynez açık işletmesinin Yeni Anadolu Madencilik ve Teknoloji A.Ş.’ye kamu zararına yol açacak şekilde ihalesiz olarak devredilmesinin gerekçesi nedir? Özelleştirme sonucunda burada çalışan işçilerimizin özlük haklarında, çalışma koşullarında ve maaşlarında bir değişiklik yapılacak mıdır? Maden özelleştirmeleri sonucu ortaya çıkan denetimsizliğin giderilmesi için gerekli iş güvenliği önlemleri alınacak mıdır? Bu hususta alınacak önlemler nelerdir? Madencilik sektöründe gerçekleştirilen özelleştirilmeler sonrasında özelleştirilen işletmelerde yaşanan iş kazalarında artış olmuş mudur? Özelleştirme sonrasında bu alandan çıkarılan kömür fiyatlarında bir değişiklik yaşanacak mıdır? Vatandaşlarımızın daha ucuz kömüre ulaşabilmesi için bir önlem alınacak mıdır?”