Naci Ağbal, Aksa’nın yönetimine girdi

Maliye Bakanı ve Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal, Aksa Enerji Yönetim Kurulu’na girdi. Ağbal şirkette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Naci Ağbal, Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aksa Enerji Yönetim Kurulu’na girdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, gerçekleştirilecek Genel Kurul’da Ağbal’ın Tülay Kazancı’nın yerine Başkan Yardımcılığı adayı için sunulacağı bildirildi.

Aksa Enerji Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında, Naci Ağbal’ın da aralarında olduğu 5 ismin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması ile 3 yönetim kurulunun da görev süresinin uzatılmasına ilişkin teklif, oyçokluğuyla kabul edildi.

Aksa Enerji’den Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla ilgili olarak KAP’a yapılan son bildirimde “Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şaban Cemil Kazancı’nın, Naci Ağbal’ın, Ahmet Serdar Nişli’nin, Ömer Muzaffer Baktır’ın ve Korkut Öztürkmen’in ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Murat Yeşilyurt’un, Halit Haydar Yıldız’ın ve İlhan Helvacı’nın üç yıl süreyle (19 Temmuz 2025 tarihine kadar) yeniden seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şaban Cemil Kazancı’nın, Naci Ağbal’ın, Ahmet Serdar Nişli’nin, Ömer Muzaffer Baktır’ın ve Korkut Öztürkmen’in ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, Murat Yeşilyurt’un, Halit Haydar Yıldız’ın ve İlhan Helvacı’nın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmaları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi” ifadeleri kullanıldı.