Kibar Holding, 2025 hedeflerine güçlü adımlarla ilerliyor

Bu sene 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kibar Holding, 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Kibar Holding, 2021 yılı sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2021 yılında enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum’da elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını nötrleyen Grup, hasıla bazında sera gazı emisyon yoğunluğunu yüzde 39,3 ve su yoğunluğunu yüzde 46,5 oranında azalttı. 2018 yılında faaliyete geçen Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla yılda 500 bin metreküpe yakın suyun geri kazanımına imkân sağlandı. Kibar Grubu, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan hammadde miktarını son 6 yılda yüzde 50 artırırken geri kazanılan atık oranını yüzde 99,3’e yükseltme başarısı gösterdi.

Bütün faaliyetlerinde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmeyi ilke edindiklerini ifade eden Kibar Holding CEO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Haluk Kayabaşı, “Karbon nötr ekonomiye geçişte dinamik bir süreç yaşıyoruz. Bu geçişte, tüm oyuncuların üstlenmesi gereken sorumluluklar her geçen gün artıyor. Biz bu bilinç ve farkındalıkla hem ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı sürekli kılmak hem de dünyamızın geleceğine katkı sağlamak için her geçen yıl daha fazla sorumluluk üstleniyoruz” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine adım adım

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadın istihdamını destekleyen ve güçlendiren uygulamaları hayata geçiren Grup, son altı yılda kadın çalışan sayısını yüzde 39 ve kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 44 artırdı. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplum yararına pek çok dayanışma kampanyasına destek sağladı.

“36 Hedef” için çalışmalar sürüyor

Kibar Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “36 Hedef” arasında; ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, kadın çalışan sayısını ve kadın üst düzey yönetici oranını artırmak, mesleki gelişim ve katılımı yükseltmek, tüm şirketlerde dijital dönüşümü tamamlamak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri uygulamak bulunuyor. Grup ayrıca, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkıyı yükseltmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmak, küresel iş birlikleri geliştirmek, paydaşların sürdürülebilir kalkınma ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak gibi somut hedefler ışığında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.