Türkşeker’in öz sermayesi eksiye düştü

Özelleştirilen 10 fabrikanın ardından 15 fabrika ile faaliyetlerine devam eden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin öz sermayesi şeker gibi eriyor.

Öz sermayesi eksi 1 milyar 71 milyona düşen şirket ile ilgili Sayıştay, “Normal şartlarda, bu şekildeki bir şirketin ticari hayatta faaliyetine devam edebilmesi mümkün değildir” uyarısını yapıyor. 2019 ve 2020 yıllarından 1 milyar liraya yakın zarar açıklayan Türkşeker’in öz sermayesi, eksi 1 milyar 71 milyon liraya düştü.

Türkiye Şeker Fabrikaları’nın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında konuşan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “Görünen o ki yapılan zamlar dahi durumu kurtarmaya elverişli değil. Sayıştay, şirketin borç sarmalında olduğunu, öz sermayesinin günden güne eridiğini ve gerekli sermaye artırımları yapılmazsa iflas durumuna sürükleneceğini çok açık ve net koyuyor. Türkiye Şeker Fabrikaları, sıcak çaya düşmüş kesme şeker gibi eriyor” dedi.

Peş peşe gelen zamların ardından halkın şekeri acı olarak tattığını vurgulayan Atila Sertel, şunları söyledi:

“2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye Şeker Fabrikaları varlıkların toplamı 6 milyar 888 milyon TL, yabancı kaynaklar 7 milyar 959 milyon TL, öz kaynaklar toplamı ise eksi 1 milyar 71 milyon TL tutarında. 2020 yılında 483 milyon TL’lik sermaye artışı dışında öz kaynak unsurlarında bir artış olmayan şirketin öz kaynakları, geçmiş yıl zararları ve 970 milyon TL tutarındaki 2020 yılı dönem zararıyla 1 milyar 71 milyon TL’ye düşüyor. Şirketin dönem zararlarından kaynaklanmış, birikmiş zararlar 2016 yılı sonunda 1,1 milyar TL, 2017 yılı sonunda 1,3 milyar TL, 2018 yılında özelleştirme kapsamında satışı yapılan fabrikaların kayıtlı net değerlerinin zarar kaydedilmesinin etkisiyle bir sıçrama göstererek 2,7 milyar TL’ye yükseliyor. 2019, 2020 yıllarında işletme faaliyeti zararları ve finansman giderleri nedeniyle 3,7 milyar TL ve 4,6 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Birikmiş zararların artışına paralel olarak öz kaynaklar düşüyor. 2020 yılı sonunda eksi 1,1 milyar TL seviyesine geriliyor. Öz kaynakların eksi 1,1 milyar TL olması demek şirketin hiç öz kaynağının kalmadığı, birikmiş zararın da 1,1 milyar TL’lik kısmının yabancı kaynaklara sirayet ettiği ve 2020 yılı sonunda 7 milyar 959 milyon TL olan yabancı kaynakların 1,1 milyar TL’lik kısmının da birikmiş zararlar nedeniyle kaybedildiği anlamına geliyor. Normal şartlarda bu şirketin ticari hayatta faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Sayıştay da bu şekilde devam edilemeyeceğini, acil bir sermaye artırımı gerektiğini söylüyor. Siz ise diyorsunuz ki ‘Biz Özelleştirme İdaresi Başkanlığına defalarca yazdık, bir daha yazdık, bir daha yazdık ama netice alamadık. 15 şeker fabrikası olan, adında Türkiye olan bir kurum göz göre göre eriyor ve ilgililer, yetkililer bunu seyrediyor.”

ŞEKER FABRİKALARINI SATIP, ŞEKER İTHAL EDEN İKTİDAR VAR

Konuşmasında kısa bir süre önce açıklanan 400 bin ton şeker ithalatına da değinen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Resmî Gazete’de yayımlandı, 400 bin ton şeker ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. Biz şeker pancarı üreten, şeker pancarıyla çok kaliteli şeker üreten, kendi fabrikalarımızda halkımızın bütün şeker ihtiyacını karşılayan, Türkiye’ye yeten bir ülke iken AKP iktidarı döneminde şeker fabrikalarını satan, pancar ekim alanlarını daraltan, pancar alanlarını yok eden, Türk çiftçisini tarımdan alıkoyan anlayış sonucunda gelinen nokta 400 bin ton şeker ithalatıdır. Ve şekere alabildiğine yapılan zamlardır. Bu gidiş iyi gidiş değil. Türkiye, halk artık şekersizlikten dolayı sıkıntıya düşecektir. Şekeri satın alacak ekonomik gücü de kalmamıştır. Bu gidiş, iyi gidiş değil; bu son, iyi bir son değil ve sonuçta Türkiye’de yaşayan bütün insanlar olarak izlenilen siyasi politikanın ceremesini Türkiye’de halkımız çekiyor” diye konuştu.