Döner sermaye kaldırılarak, maaşlara iyileştirme yapılmalı

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Sağlık Yasası üzerinde partisi adına söz alarak, döner sermayenin kaldırılması ve sağlık çalışanlarının temel maaşlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

15 Haziran Çarşamba günü TBMM’de görüşmelerine başlanan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 4. Maddesi üzerinde konuşan Aydın Sezgin, diş hekimlerinin döner sermaye sabit ödeme oranındaki artışı sevindirici bulduklarını ancak mevcut hâliyle ek ödemelerin emeklilik aylıklarına katkısı bulunmadığını belirtti. Sezgin, ek ödemelerin de prime tabi tutularak emekliliğe yansıtılması çağrısında bulundu.

Kamuda görev yapan eczacıların ve veteriner hekimlerin teklifte yok sayıldığını belirten Sezgin, düzenlemenin bu haliyle sağlık çalışanları arasındaki ayrımı derinleştirdiğini vurgulayarak, kamudan emekli olan eczacıların emekliliğe ilişkin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, kamuda çalışan veteriner hekimlerin ise 2006 yılında iptal edilen yıpranma haklarının iadesini talep ettiklerini ifade etti.

“Pandemi döneminde, döner sermaye sisteminin sakıncaları ortaya çıkmıştır”

İYİ Partili Sezgin, döner sermaye ödemelerindeki performans sisteminin önemli adaletsizliklere neden olduğunu vurgulayarak, hekimler dışındaki sağlık personelinin performans ücretinden faydalanamadığını, iş yerleri arasında ve aynı iş yerindeki servisler, bölümler, meslekler arasında farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Teklifin 3’üncü maddesiyle oluşturulması düzenlenen döner sermaye inceleme heyetlerinin de taciz, baskı ve mobbing heyetlerine dönüşmesi olasılığı bulunduğunu belirten Sezgin, performans sistemindeki adaletsizlikleri ortadan kaldıracak kapsayıcı bir çözüm geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Aydın Sezgin, döner sermaye anlayışının gözden geçirilerek bu uygulamadan vazgeçilmesini gerektiğini belirterek, bunun yerine sağlık çalışanlarının temel ücretlerinde emekliliğe de yansıyacak şekilde artış yapılmasının daha hakkaniyetli olacağını vurguladı.

Pandemi döneminde yaşananların bu ihtiyacı bir defa daha gözler önüne serdiğinin altını çizen Sezgin, kamu hastanelerinde pandemiyle birlikte sağlık hizmetlerinde yüzde 80 oranında düşüş yaşandığını, bu düşüş nedeniyle hastanelerin gelirlerinin ve döner sermayeden yapılan ücret ödemelerinin düştüğünü hatırlatarak, sağlık çalışanlarının maaşlarının döner sermayeye dayalı olmaktan çıkartılması ve genel bütçeden desteklenmesi gerekliliğinin net bir şekilde ortaya çıktığını sözlerine ekledi.