Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hesaplaşma ‘anayasa’ çerçevesinde olabilir

TÜİK verileri doğru ve gerçeğe uygun olarak kodlamak ve yayınlamak durumundadır. Çünkü istatistik, birçok kararın verilmesinde çok önemli bir veri tabanı oluşturur ve ona göre kararlar alınır. Fakat TÜİK son zamanlarda baskı altında ve o nedenle son iki yılda birkaç başkanı değiştirildi. Aynı durum Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda da söz konusudur. İktidar yani tek adam konumundaki Cumhurbaşkanı’nın görüşlerine ters düşen kararlar aldıkları zaman görevlerinden alınıyorlar. Örneğin gerçek enflasyon oranı yüzde 70’ in üzerinde olduğu halde o rakamı telaffuza yakın TÜİK son zamanlarda verdiği rakamla ona yaklaştı. Aynı politika Merkez Bankası sürekli olarak faizini düşürmek suretiyle Türk Lirası’nın değer kaybetmesine neden oldu.

Bu görevlerde olan insanların yasayla belirlenmiş olan görevlerini tam olarak yapmaları ve toplumu yanıltmamaları gerekir. Aynı şekilde ülkeyi yönetenlerin de kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecekleri verileri hazırlama durumunda olmamalıdırlar. Türkiye’de sorumluların hesap verebileceği bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ben her şeye rağmen Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl içerisinde belki öne alınmak suretiyle yapılacak olan seçimlerde bugünkü iktidarı değiştirmek yolunda karar vereceğini ve oy kullanacağını düşünüyorum. Çıkış yolu yalnız ve yalnız milletin iradesindedir. Demokratik çıkış yolu iktidarın serbest yolla değişmesini sağlamaktır. Ama seçimlerde hiçbir baskı olmadan, insanların oylarını tam bir güven içerisinde verebilmeleri olanağını sağlamak gerekir. Son zamanlarda ortaya çıkan birtakım kurumlar sandıktan kendilerine göre istenmeyen bir sonucun çıkması halinde müdahale edecekleri izlenimini vermektedirler. Bu son derece yanlış ama hiç kimse bunu başaramaz Türk milletinin iradesi çıkış yoludur.

Muhalefet “bunlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız” diyor. Bu hesaplaşma Anayasa’nın ön görülen maddeleri çerçevesinde, çoğunluklarla olabiliyor. Cumhurbaşkanı ve bakanların hesap vermesi yüce divanın önünde oluyor. Görevleriyle ilgili bir suç işlemeleri nedeniyle o konuyla ilgili karar vermek için ağırlaştırılmış yeterli sayılar öngörülür. 6’lı masayı oluşturan partilerin toplamının bu rakama ulaşacak bir çoğunluk sağlaması durumunda mekanizma işleyebilir.